Questions and answers

Kto powinien wysyłać pracowników na badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Od kiedy należy się świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakich sytuacjach i u jakich członków rodziny należy przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować odpady przetwarzane - zużyty olej roślinny w systemie BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób firma powinna postąpić, żeby usunąć odpady z kupionej działki poprzemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób w deklaracji VAT wykazać zakup towaru z Ukrainy, a następnie odsprzedaż do drugiej polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić OPS jeżeli opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej nie reguluje odpłatności za jej pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa stawu wodnego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy ciąg pieszo-rowerowy prowadzony po koronie wału oraz wjazd na wał stanowią element wału, czy odrębne obiekty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dla pacjentów w izolatoriach dokumentacja medyczna powinna być analogiczna jak dla pacjentów w izolatkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy do kontynuacji specjalistycznych usług opiekuńczych wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dywidenda wypłacona większościowemu udziałowcowi podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktura od Microsoft Ireland operations Ltd. podlega rozliczeniu w kosztach w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktury opłacone gotówką mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może utworzyć fundację ze środków publicznych na podstawie ustawy o fundacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy kasy rejestrujące online powinny generować pliki JPK_FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z prezesem spółki akcyjnej na zarządzanie tą spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy przekazywać do WIOŚ każde wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

Czy należy zaokrąglić powierzchnię do wyłączenia, czy zostawić z dokładnością do 5 miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy nauczyciel może prowadzić w czasie zagrożenia epidemicznego zajęcia indywidualne z uczniem w jego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odległość 0,75 m dotyczy urządzeń technicznych drogi zlokalizowanych w pasie drogowym, w tym rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy odrzucenie wniosku o odroczenie płatności CIT spowoduje powstanie odsetek od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od zakupu udziału w spółce z o.o. o wartości 50 zł należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownik może określić inną datę przejścia na emeryturę niż ostatni dzień miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przy formule zdalnego nauczania można zlecać zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy rada pedagogiczna może wydać opinię o pracy dyrektora na posiedzeniu organizowanym zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozbudowa istniejącego przyłącza wodociągowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% VAT od zakupu samochodów od leasingodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w chwili wpłynięcia wniosku o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenia, starosta powinien podjąć postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wpisowi do CRBR jako beneficjenci rzeczywiści podlegają zarówno komplementariusz jak i komandytariusze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wprowadzając dane do BDO należy złożyć wniosek aktualizacyjny, jeżeli nastąpiła zmiana NIP oraz nazwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w strefie ochrony bezpośredniej gminnego ujęcia wody podziemnej może być zlokalizowany budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne