Questions and answers

Jak odliczyć VAT od zakupu motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży towaru w sklepie internetowym, jeśli płatność zostanie uregulowana bonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy matka osoby pełnoletniej, która urodziła dziecko może ubiegać o świadczenie 300+ na dziecko córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy nauczycielom w związku ze zmianą miejsca pracy należy przyznać dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jest jakaś maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowych, którą dopuszcza MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Kiedy mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek tworzenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora domu kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek zatrudniać pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy asystent rodziny na 1/4 etatu może mieć pod swoją opieką 5 rodzin czy koniecznym jest zwiększenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki przyjąć dochód z wynagrodzenia do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS powinien doręczyć decyzję adwokatowi na adres do doręczeń wskazany przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy zatrudnienie nauczyciela na czas określony wymaga uzyskania zgody kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w celu złożenia sprawozdania musimy być zarejestrowani w BDO jako Urząd Miejski czy jako Gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Co powinna zawierać dokumentacja branżowej szkoły II stopnia w formie zaocznej oprócz statutu i dzienników lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy odtworzenie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej stanowi remont czy przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jakim wymiarze czasu pracy powinna zostać przydzielona przez NFZ do pracy w zespole szkół pielęgniarka szkolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieusprawiedliwione nieobecności pracownika wpływa na obowiązek pracodawcy wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wydanie decyzji w sprawie zakłócenia stanu wód podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dochód z tytułu pracy dorywczej podjętej przez niepełnoletniego syna należy traktować jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy postanowienie dotyczące zabezpieczenia roszczeń, które stało się ostateczne można zmienić?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy Zakłady Komunalne mogą przekazywać do zbierającego opony pochodzące ze zbiórki na KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakiej formie następuje odmowa wydania zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy prowadzić ewidencję odpadów w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu najlepiej zaklasyfikować odpad z plotera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy ojcu dzieci można przyznać świadczenie wychowawcze, gdy ich matka, Ukrainka nie posiada karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwość ewidencji pozabilansowej faktoringu klasycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku negatywnej opinii konserwatora zabytków dot. przebudowy drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w księgach rachunkowych dotyczące korekty VAT i CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować nieruchomość, która składa się z 6 lokali z przeznaczeniem pod wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy aby wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego spółka powinna złożyć uchwałę do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może mieć dwie siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dodatek uzupełniający powinien zostać uwzględniony w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki dokument zakupu powinna wystawić osoba fizyczna, która sprzedaje przedsiębiorcy instrument?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy przymusowo dochodzić opłat za usługi opiekuńcze w drodze postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy aktualizować operaty przeciwpożarowe w celu dostosowania do wymagań r.o.m.p.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto rejestruje łódź do amatorskiego połowu ryb z silnikiem równym 15kW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne