Questions and answers

Jaka jest minimalna liczba osób w komisji konkursowej na stanowisko pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest w 2020 r. maksymalna wysokość wynagrodzenia kierownika SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie przesłanki musi spełnić przedsiębiorca w 2020 r., aby zostać uznanym za mikroprzedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma likwidacja spółki świadczącej usługi zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać projektant dokonujący przebudowy rowów melioracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia urlopu wypoczynkowego pracownika po długiej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy naliczyć dotację dla żłobków za okres zamknięcia placówek w okresie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy obliczyć podstawę zasiłku opiekuńczego po zmianie wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy zatrudnić studenta licencjatu pedagogiki wczesnoszkolnej w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak obliczyć zajęte w drodze egzekucji świadczeń alimentacyjnych wynagrodzenie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem w części wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak traktować pracownika przebywającego na kwarantannie w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za jeden dzień miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zmniejszyć nominalny czas pracy o 20% w związku z epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zrealizować zajęcia praktyczne w nauczaniu indywidualnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy bilet może zostać uznany za fakturę i czy można odliczyć VAT od biletu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić wyrównanie dodatku stażowego w przypadku nauczyciela emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy powinien być wykazany podatek VAT należny w przypadku usług wsparcia technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą, jeśli z pierwotnej podatnik odliczył wyższą kwotę niż powinien (omyłka sprzedawcy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto powinien wysyłać pracowników na badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Od kiedy należy się świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakich sytuacjach i u jakich członków rodziny należy przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować odpady przetwarzane - zużyty olej roślinny w systemie BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób firma powinna postąpić, żeby usunąć odpady z kupionej działki poprzemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób w deklaracji VAT wykazać zakup towaru z Ukrainy, a następnie odsprzedaż do drugiej polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić OPS jeżeli opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej nie reguluje odpłatności za jej pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa stawu wodnego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy ciąg pieszo-rowerowy prowadzony po koronie wału oraz wjazd na wał stanowią element wału, czy odrębne obiekty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dla pacjentów w izolatoriach dokumentacja medyczna powinna być analogiczna jak dla pacjentów w izolatkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy do kontynuacji specjalistycznych usług opiekuńczych wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dywidenda wypłacona większościowemu udziałowcowi podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktura od Microsoft Ireland operations Ltd. podlega rozliczeniu w kosztach w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktury opłacone gotówką mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może utworzyć fundację ze środków publicznych na podstawie ustawy o fundacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy kasy rejestrujące online powinny generować pliki JPK_FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z prezesem spółki akcyjnej na zarządzanie tą spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy przekazywać do WIOŚ każde wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy należy zaokrąglić powierzchnię do wyłączenia, czy zostawić z dokładnością do 5 miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy nauczyciel może prowadzić w czasie zagrożenia epidemicznego zajęcia indywidualne z uczniem w jego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odległość 0,75 m dotyczy urządzeń technicznych drogi zlokalizowanych w pasie drogowym, w tym rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy odrzucenie wniosku o odroczenie płatności CIT spowoduje powstanie odsetek od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od zakupu udziału w spółce z o.o. o wartości 50 zł należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne