Pytania i odpowiedzi

Jaka jest procedura działania, jeśli pacjent z SOR został zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać maseczki i przyłbice stosowane w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy inwestor zobowiązany jest zmienić rodzaj ogrzewania z gazowego i podłączyć budynek do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pracownik może zakwestionować zapisy regulaminu wynagradzania u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaką ilość wyjść ewakuacyjnych powinien posiadać budynek ZL III?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie konsekwencje w praktyce ma wpisanie na recepcie X lub 100% w polu na oddział NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej można przetwarzać dane osobowe uczestnika konkursu na najlepszą pracę magisterską w uczelni wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy odsetki od kredytu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zabrać nauczycielce, która jest w ciąży nadgodziny w trakcie trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wykonawca może sam skutecznie wycofać się z zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek rozliczać różnice kursowe przy wymianie waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy radni gminni przebywający na kwarantannie mogą uczestniczyć w sesji korespondencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane dochody uzyskane od armatora norweskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest górna granica możliwości przyjęcia gruzu od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy nieściągalne wierzytelności można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy należy wypłacić za cały okres kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Od kiedy powinna nastąpić zmiana wynagrodzenia nauczyciela z tytułem doktora, który otrzymał mianowanie z mocy prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczyciel pracujący w kilku jednostkach oświatowych nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w każdej z nich odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co powinien zawierać wniosek na uzyskanie zgody zgodnie z art. 80 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy ważna jest deklaracja na rezygnacji z uczestnictwa w PPK bez numeru dowodu osobistego i numeru paszportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa otrzymania białych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co zrobić w przypadku dokonania sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku zakupu usługi od Google przy braku NIP nabywcy należy rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć ekwiwalent z SOKA-BAU?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pokrycie straty spółki komandytowej z kapitału zapasowego podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy szkoła może otrzymać darowiznę rzeczową od firmy prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować do dań w zamkniętych w słoikach, wysyłanych firmą kurierską?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy we wniosku i pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy ująć emisje z kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej można odliczać VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy faktura o treści ''prowizja od sprzedaży za dany okres", wystawiona na totalizator sportowy, powinna być wykazana z kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy limitem objęte będą również odpady tego samego rodzaju wytworzone poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy urząd gminy może wystawić fakturę VAT na tę część kosztów budowy drogi, w której partycypuje spółka z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ryczałt za używanie przez prezesa samochodu służbowego podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi montażu ślusarki aluminiowej w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne