Questions and answers

W jaki sposób w czasie epidemii koronawirusa przeprowadzić wizytę akredytacyjną w placówce doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co jest podstawą do zaszeregowania płacowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy amatorski sprzęt do połowu ryb nadal podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy aport gruntu do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dofinansowanie spółki celowej przez stowarzyszenie jest celem statutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dopłata wniesiona przez udziałowca do spółki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dyrektor powinien konsultować ze związkami zawodowymi regulamin pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy kolejne zaświadczenie lekarskie otwiera się nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy korekta VAT wpływa na sposób sporządzenia remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dopuścić do udziału w przetargu zamiast żony, która wpłaciła wadium - jej męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można przeksięgować wynagrodzenie płatnika na poczet przyszłego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przekształcić w prawo własności działkę gruntu oddaną w użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można skorzystać ze zwolnienia od składek, jeżeli zostały one zapłacone za marzec 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zlokalizować na działce z funkcją leśną sieć z przyłączem wodociągowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nakładów na rzecz wynajmującego powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy obywatelka Niemiec, która posiada w Polsce mieszkanie, może opodatkować jego najem ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organ powinien prowadzić postępowanie ws. podziału nieruchomości w czasie trwania epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pielęgniarka może skorzystać z urlopu wypoczynkowego jeśli pracodawca skierował ją na przestój ekonomiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy posiedzenia komisji bhp mogą odbywać się tylko raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pozwolenie na budowę na terenie T/Z wydaje starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracownik socjalny DPS może wystąpić do ZUS z wnioskiem o podanie wysokości emerytury, renty mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy premia regulaminowa powinna być uwzględniania w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy projekt budowlany sieci wodociągowej do 3500 m wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy spółka cywilna może posiadać status mikroprzedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy stanowisko pielęgniarki naczelnej jest stanowiskiem kierownika w rozumieniu przepisów u.dz.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy szkoła może organizować zieloną szkołę w czasie trwania zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy usługi franchisingu mogą być opodatkowanie ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi magazynowania paczek zza granicy można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy włączniki ścienne z podświetleniem ledowym lub neonowym są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z epidemią koronawirusa należy dokonać aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w żłobku publicznym można zatrudnić księgowego na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zarządca sukcesyjny podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ze zwolnienia z opłacania składek ZUS może skorzystać zagraniczna firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zgodnie z przepisami wytwórca może rozdrobnić odpady przed ich przekazaniem odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy znowelizowane przepisy zabraniają pracodawcom organizowania szkoleń w dziedzinie bhp w okresie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zwrot kosztów egzekucyjnych stanowi dla spółdzielni przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot środków z IKZE, w przypadku przedterminowego zerwania umowy, należy wykazać w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwrócony VAT, który wcześniej został odliczony, stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę przyjąć przy ustalaniu zabezpieczenia roszczeń dla zbierania odpadów o kodach 17 04 09* i 17 04 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki dokument powinien wydać wójt dyrektorowi szkoły, który będzie pracował zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne