Questions and answers

Czy należy przymusowo dochodzić opłat za usługi opiekuńcze w drodze postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy aktualizować operaty przeciwpożarowe w celu dostosowania do wymagań r.o.m.p.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto rejestruje łódź do amatorskiego połowu ryb z silnikiem równym 15kW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ podatkowy w sytuacji, gdy spółka zmieniła adres siedziby i nie odbiera pism?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować działkę Tp, której właścicielem jest osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy córka zmarłego przedsiębiorcy może przekazać je w darowiźnie matce w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki jest aktualny spis dokumentów, jakie powinien złożyć nauczyciel zatrudniony na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy ustawy Prawo wodne regulują zaburzanie gospodarki wodnej wiążąc je z jakimikolwiek kontrolami Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Od kiedy rodzinie zastępczej niezawodowej należy liczyć 52 tygodnie i przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim zakresie Minister Zdrowia pokrywa koszty dyżurów rezydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy projekt zagospodarowania terenu powinien być przedstawiony w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Który organ powinien nakazać właścicielom udrożnienie rowu odwadniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie nauczycielce po powrocie z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ulga na zakup kasy fiskalnej może być wykazywana do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie składki ZUS opłaca osoba fizyczna, która świadczy usługi w ramach działalności nieewidencjonowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli pracownik wystawił fakturę, pomimo że paragon nie zawierał NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przepisy regulują konstrukcję ROP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółka z o.o., która w ciągu roku przyjęła wariant kalkulacyjny może sporządzić sprawozdanie w wersji mikro?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy spółka jawna musi opłacić PCC od zasilenia jej konta z prywatnego majątku jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zwolnienie na opiekę na dziecko udzielane w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy zaksięgować aport gruntu u dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić, jeśli pracownica straciła ciążę pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy świadczenie usług zarządzania nieruchomościami oznaczyć w nowym JPK symbolem „12"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy można ponownie zatrudnić nauczyciela w tej samej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy renta męża powinna być wliczona do dochodu do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy starosta powinien naliczyć opłatę w związku z niedotrzymaniem przez gminę warunku decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy przy wystawianiu zaległego świadectwa pracy z umowy na czas określony należy wpisać obecną nazwę szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi urządzeń podlegających UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy działalność klubu piłkarskiego prowadzącego działalność sportową i reklamową podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możemy przekazać skratki o kodzie odpadu 19 08 01 firmie zewnętrznej celem ich zbierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do zaopiniowania projektu prac geologicznych gdy wójt jest wnioskodawcą i inwestorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy decyzja eksploatacyjna może być wydana na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Ile wynosi standard emisyjny dwutlenku siarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od kosztów likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne