Questions and answers

Czy organ powinien pozytywnie przychylić się do wniosku o wydłużenie terminu do uiszczenia opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakim kodzie należy zaklasyfikować termometry rtęciowe dostarczane przez mieszkańców do PSZOKa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak wypełnić wniosek CFR-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szkoła może prowadzić odpłatną działalność działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy faktura wystawiona na centralę może stanowić koszt uzyskania przychodu w oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy likwidowanej spółki komandytowej powinni złożyć sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy protokół z sesji rady gminy może być alternatywną formą dostępu do treści multimedialnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaki organ ma udzielić zgody na zawieszenie zajęć w przypadku zagrożenia epidemiologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wymagane jest zgłoszenie emisji lub pozwolenie emisyjne dla chromu VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować gilosze legitymacji szkolnych i wypełnione legitymacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy usługi ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawie pozwolenia na budowę gazowni zasilającej sieć miejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy nakłady na grunt zwiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można wystąpić o ponowne świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Do jakiego organu można się poskarżyć na nieprawidłowo funkcjonujący zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy oprócz przyznanego limitu firma może wytworzyć do 5000 Mg odpadu o kodzie 17 04 05 i zaewidencjonować to w dziale XII?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w przypadku kartonów, które powstały w wyniku działalności biurowej pracowników, firma jest wytwórcą odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Kiedy nauczyciel może rozpocząć staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych należy ująć powstałe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dodatek stażowy należy wypłacić w każdej placówce, w której jest zatrudniony nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na co nauczyciel specjalista może przeznaczyć pozostałe 15 minut z godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi po urlopie dla poratowania zdrowia można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w budynku, który nie ma odbioru, można zameldować osobę na pobyt stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co oznacza zatrudnienie na stanowisko nauczyciela osoby bez przygotowania pedagogicznego na podstawie Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na kogo zostanie nałożona kara administracyjna za nieprzestrzeganie czasów magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

Czy świadczenia otrzymane przez zleceniobiorcę z tytułu podróży służbowej są wolne od podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy członkiem komisji socjalnej może być emeryt, który nie jest zatrudniony w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaki jest termin wdrożenia selektywnej segregacji odpadów komunalnych wytworzonych na terenie zakładu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien poinformować pracownika o zmianie rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy dyrektor może podjąć decyzję w sprawie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły, który naucza przedmiotów zawodowych jest zobowiązany do odbycia szkolenia branżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w informacji TPR-C należy wykazać kwotę kapitału pożyczki wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy karty statystyczne są elementem dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy staż ulega przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy nauczycielowi naliczyć dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel musi ponownie odbyć staż na nauczyciela kontraktowego, jeżeli nie doszło do rozmowy kwalifikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy pracownika powoduje pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy szpital może utworzyć poza SOR stanowisko do przyjęć planowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kiedy może być zatrudniony jeden nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nie trzeba już przekazywać informacji o wprowadzanych mieszaninach na terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługę hydrauliczną wraz z materiałem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy zakład powinien uiszczać opłatę za zmniejszenie retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy działalność polegającą na wykonywaniu rysunków technicznych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak liczyć dochód do dodatku mieszkaniowego z tytułu wynagrodzenia z praktyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel może mieć dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy można dokonać zmiany pozwolenia na budowę dotyczącego trzech budynków gospodarczych w zakresie rezygnacji z budowy jednego z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może prowadzić PKPiR w jednym systemie od stycznia do czerwca, a od lipca do końca roku w innym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne