Questions and answers

Jak rozliczać VAT w przypadku wpłat na poczet usług, które zostaną wykonane po wznowieniu ich wykonywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję, jeśli kontrahent poprosił o przechowanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wydatki związane z wytworzeniem oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem szkoły z powodu długotrwałej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak sprawdzić zgodność inwestycji z planem miejscowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pracownikowi obniżono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić przysługujący urlop po obniżeniu wymiaru etatu na podstawie tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wykazać fakturę korygującą, jeśli korekta została wykazana kilka miesięcy po jej wpłynięciu do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać nabycie środków trwałych w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak wykazać obciążenie za używanie znaku towarowego (licencja) i za udzielnie gwarancji bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu i podstawę zasiłku chorobowego przy przestoju ekonomicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak wypłacać stypendia dla uczniów w okresie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy nastąpi zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas maturalnych w roku 2020 w związku z epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy przedszkole publiczne może zostać wpisane do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy rozwiąże się umowa z nauczycielem który złożył wypowiedzenie w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może zmienić statut niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wydać zaświadczenie lub opinię, że odpady są niepalne i nie jest wymagany operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w sprawie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie dyrektor może zatrudnić nauczyciela emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie można nawiązać z nauczycielem-emerytem stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy pracownikowi potrącić dodatek za staż pracy z powodu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie powinny być wypłacane świadczenia z ZFŚS w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie pracownik może wykorzystać urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób należy przenieść koszty podróży służbowej na drugiego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez budynek wolnostojący?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy cudzoziemiec, wykonujący działalność gospodarczą, ma prawo do zwolnienia od składek w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochód z wyrównania z tytułu zwrotu podatku za 2019 r. wlicza się do dochodu przy ustalaniu zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zamontowanie drzwi przesuwnych w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy do zgłoszenia remontu drogi powiatowej (gminnej) o długości 2 km wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy fontanna pływająca zakotwiczona do dna akwenu jest obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy gmina może odmówić przejęcia drogi przekazywanej kaskadowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można zredukować wymiar czasu pracy bez redukcji wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obniżka premii uznaniowej musi być uzasadniona na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy od 16 kwietnia 2020 r. we wszystkich zakładach pracy należy używać maseczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy operatorzy wózków widłowych powinni w czasie pracy mieć przy sobie uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy partycypacje wpłacone do TBS przed 1 stycznia 2005 roku są świadczeniami zwrotnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownik może odbierać w trakcie kwarantanny czas wolny za prace w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy rodzinie można przyznać pomoc społeczną, jeżeli ich miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy rozdzielność majątkowa i separacja ma wpływ na prawo do odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w czasie epidemii COVID-19 bieg terminu do wniesienia odwołania przez dłużnika alimentacyjnego ulega zawieszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa gabinety medycyny estetycznej mogą funkcjonować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w czasie epidemii praca administracji i obsługi technicznej w sp zoz-ie może być rotacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy wprowadzenie przestoju ekonomicznego przerywa automatycznie urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy w regulaminie wynagradzania należy zawrzeć informację o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w świetle tarczy antykryzysowej można wprowadzić przestój po wcześniejszej redukcji etatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne