Questions and answers

Czy jednostka samorządowa zatrudniająca 245 osób musi zatrudnić inspektora bhp na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy matce należy się świadczenie wychowawcze za miesiąc, w którym dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy jest podstawa prawna do tego, aby gmina zbierała oświadczenia od mieszkańców czym palą w piecach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy biofiltr wyposażony w wentylator podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy szkoły powinny również ewidencjonować przekazanie odpadów między sobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy mąż matki dzieci, który nie jest ich ojcem może mieć przyznane świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić zaliczkę w miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył próg podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo składać gwarancję wadialną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować mieszaninę proszków z wytwarzanych suplementów oraz odpadowych kapsułek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą konwersja odsetek na kapitał spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić należny udział kapitałowy występującemu ze spółki jawnej wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w trybie art. 155 k.p.a. można zmienić decyzję komunalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego anestezjologa znieczulenia więcej niż jednego pacjenta w tym samym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak liczyć limit transakcyjne dla transakcji finansowych przeprowadzanych przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przepisy regulują okres przechowywania dokumentacji dotyczącej audytów bhp i próbnej ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży działki, który jest przeznaczona na „zieleń izolacyjną”?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy importy towarów, w wyniku których towary nie trafiają na terytorium Polski, podlegają w Polsce VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT przychody z tytułu pozyskiwania dla oddziału firmy w Niemczech nowych sprzedawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy "dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem" jest równoznaczny z oceną zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie instrukcje pracodawca powinien opracować dla kierowcy obsługującego żurawia na samochodzie z dłużycą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak wyliczane są stawki biegłych powołanych przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy niepubliczne przedszkole integracyjne może sfinansować zakup samochodu z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki rodzaj oświetlenia powinien być zamontowany w toalecie publicznej dla niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Ile godzin religii powinno być w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Ile tygodni urlopu przysługuje nauczycielce, która przebywała na zwolnieniach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy niepubliczna szkoła podstawowa może prowadzić wyłącznie nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy data odbioru samochodu wpływa na możliwość odliczenia VAT od wstępnej opłaty leasingowej i pierwszej raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Ile przysługuje nauczycielce dni urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać VAT przy rozszerzeniu działalności o sprzedaż detaliczną, prowadzenia szkoleń i wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakim zakresie można udostępnić dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie kontroli, prowadzonej przez kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego należy umożliwić stronie zapoznanie się z aktami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy umowa o pracę na zastępstwo musi określać dokładny termin, do którego obowiązuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy ojcu można przyznać prawo do świadczenia dobry start, gdy matka wyjechała pozostawiając dziecko z ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie osobie, która jest zatrudniona na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można rozliczyć VAT od importu przed sprowadzeniem towarów na obszar UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprowadzając towar musimy dokonać odprawy celnej w kraju importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy na dobrowolnie opłacone składki społeczne do ZUS można starać się o refundację z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne