Questions and answers

Czy nauczyciel-emeryt może zacząć pracę na tym samym stanowisku bez konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny i dodatek specjalny powinien się wliczać do średniej urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy prawidłowo wystawiać zaległe świadectwa pracy nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy uczeń przechodząc do nowego liceum, powinien zaliczyć różnice programowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Do jakiej kwoty wolno dokonać potrąceń z wynagrodzeń w przypadku zajęcia alimentacyjnego i niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można samodzielnie dokonać odczytu zawartości pamięci ciągle używanej kasy fiskalnej starego typu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż przez polską spółkę towaru z Włoch do Azerbejdżanu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy faktury potwierdzające sprzedaż żużla należy oznaczać w nowym pliku JPK_VAT symbolem GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób starosta powinien poprawnie ustalić pochodzenie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy organ wydający decyzję może ją sprostować po jej uprawomocnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy przekazanie kontrahentom regałów wystawowych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi polegające na projektowaniu nagrobków można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy osoba upoważniona powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy należy umieszczać PKWiU na fakturze i symbol GTU_13 w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z wynajmem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wynajmu na cele mieszkaniowe lokalu będącym środkiem trwałym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jeśli zakupiono mieszkanie bez VAT, można dokonać jego sprzedaży z zastosowaniem zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzęty gaśnicze należy dodać do już istniejącego wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w gaśnice?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zastosowanie stawki 23% VAT do usługi instalacji elektrycznych na nieruchomości w Estonii jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak uregulować czas rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy firma mająca uprawnienia do przewozu osób działająca w Uber może swoje usługi opodatkować stawką VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego jest podzielna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy każda spółka musi sporządzić odrębną dokumentację lokalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zwolnienie spółki z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać pozwolenia na budowę na tymczasowy budynek na okres 100 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy dyrektor placówki możne zlecić nauczycielowi zajęcia podczas jednodniowej nieobecności innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy budowa myjni samochodowej samoobsługowej z separatorem wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne