Questions and answers

Czy przyjęcie przez spółkę darowizny sieci kanalizacyjnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy Przywóz i Wywóz odpadu o kodzie 15 02 03 może nadal się odbywać na podstawie zał. VII?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność zalicza się do czynników rakotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy refakturę kosztów energii elektrycznej można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rodzaj dodatku wyrównującego wynagrodzenie brutto do kwoty 2600 zł podlega składkom ZUS i oraz opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka cywilna może rozliczyć w kosztach nakłady na nieruchomość użyczoną od wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy urządzenia techniczne wymagają zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy użytkownikiem głównym w BDO może być osoba spoza firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy wpis lekarza do wykazu stanowisk, który obowiązkowo przygotowuje dyrektor podmiotu leczniczego, wymaga jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy w przypadku umorzenia czynszu, umorzenie obejmuje całe zobowiązanie, czy jedynie część netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w stanie epidemii dyrekcja szpitala może przesunąć położną na każdy dowolny oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy za czas nieobecności z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim należy wypłacać dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ZPO może skorzystać z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Do kiedy można składać w PUP wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z epidemią COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do wykonywania jakich czynności w BDO uprawniony jest użytkownik podrzędny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Gdzie należy złożyć wniosek o mikropożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu należy się pracownicy, której przyznana została renta z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu przysługiwało będzie nauczycielowi-lekarzowi weterynarii, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do przekazania sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel matematyki i informatyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie pytania należałoby postawić przy tworzeniu analizy ryzyka ochrony danych osobowych w związku z wprowadzeniem pracy rotacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą spłata wychodzącego ze spółki wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaki przedsiębiorca jest małym przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać książka eksploatacji studni i książka eksploatacji oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak pracodawca powinien postąpić w sytuacji zbiegu potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odpłatność za pobyt w DPS i dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenia z uwzględnieniem dotacji otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać zwolnienie od składek w 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną przez firmę z polskim NIP z zagranicznym numerem rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za towar z Wielkiej Brytanii z wykazanym VAT 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż kanalizacji deszczowej zakupionej w kwietniu 2020 roku od osoby fizycznej (bez VAT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak traktować koszty budowlane, które będą się pojawiać po dniu rozliczenia inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż, jeśli kontrahent dokonał utylizacji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zmienić przestój na redukcję etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy badanie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT przy usłudze wykonanej w styczniu i fakturze wystawionej w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na czym polega tryb obiegowy działania organów jednostek systemu oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Z czego wynika, że nauczyciele w placówkach oświatowych realizują godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne