Questions and answers

Czy pismo traktować jako wniosek o świadczenie wychowawcze czy wezwać stronę do złożenia wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie pismo do petenta można wysłać listem zwykłym, a jakie za potwierdzeniem odbioru (poza decyzjami)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przepisy przewidują wymagania dla procesu elektrorafinacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy biologa można zatrudnić w zakładzie patomorfologii na stanowisku diagnosty laboratoryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy za niewykorzystany urlop w Polsce należy się ekwiwalent, jeżeli pracownik wykorzystywał urlop na zasadach niemieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z cudzoziemcem na pobycie stałym można podpisać umowę o pracę na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi, któremu zmieniano wymiar etatu w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia jednolitego należy załączyć informacje starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć nauczycielce dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej może mieć 8% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy arkusze uczniów należy ułożyć w jednej księdze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "niewyposażonego w źródło"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych z terenu pól (nieruchomości prywatne)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kogo należy uznać za zobowiązanego do wykonania projektu budowlanego zamiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak interpretować przepracowanie dwóch lat, potrzebnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczyciel współorganizujący pracę ucznia może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić czas trwania stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy po zakończeniu bieżącej kadencji wójta gminy nauczyciel musi powrócić do pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia z powodu epidemii Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można zwolnić ucznia z nauki języka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto może odebrać za spółkę postanowienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów można poświadczyć staż pracy nauczyciela w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakich sytuacjach należy przedłużyć staż o okres nieobecności nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeżeli do wniosku na wycinkę drzew nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wójt może odmówić realizacji uchwały podjętej przez radę gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy należy skontaktować się z ambasadą lub konsulatem Państwa pochodzenia bezdomnej cudzoziemki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób skorygować w urzędzie gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy OPS słusznie postąpił zakładając NK na podstawie telefonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki jest tryb egzekwowania opłaty przekształceniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy osobie pobierającej zasiłek chorobowy z ZUS przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zasiłek stały za miesiąc wrzesień należy przyznać w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne