Questions and answers

Jak należy sformułować zgodę na rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak postąpić, gdy podczas weryfikacji okazało się, że powinny być stworzone dwie karty zamiast jednej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozdzielić koszty ogólne w sytuacji, gdy spółka uzyskuje niewielkie dochody z dywidend?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie pacjent pierwszorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak traktować pobyt pracownika na kwarantannie ze względu na COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu, gdy brak jest umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak w czasie epidemii bezpiecznie przeprowadzić szkolenie wstępne w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W którym momencie rozliczyć prowizję od usługi wykonanej kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa myjni samochodowej bezobsługowej wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy dwoje kasjerów może używać tej samej przyłbicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może pracowników obsługi wysyłać zmianowo na przestój w czasie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość mieszania odpadu spod rusztu kotła z odpadami z odpylania kotła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy laboratorium badawcze ma obowiązek uzyskania wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przyznać ubezpieczenie zdrowotne osobie, która wróciła z zagranicy i przebywa w kwarantannie Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można złożyć wniosek o odroczenie terminy zapłaty daniny solidarnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nagrodę za osiągnięcie sportowe przyznane na podstawie uchwały rady gminy należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na wykorzystanie pieczywa rolnik będzie musiał uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy organ powinien rozpatrywać wniosek w sprawie zgłoszenia rozbiórki fundamentów budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może sam wykonać i dopuścić do użytkowania podest do prac na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik podlega badaniom kontrolnym po przestoju trwającym ponad 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka z o.o. może wnioskować o mikropożyczkę z tarczy 2.0.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, można takie decyzje uprawomocnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy w zakładzie przetwórstwa rybnego powinny być zainstalowane czujniki kontroli powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne