Questions and answers

Czy zmiana nazwy podmiotu wymusza zmianę pozwoleń wydanych na podstawie p.o.ś. np. odpadowych i emisyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zmiana wymiaru etatu ma wpływ na ustalenie podstawy świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile ekwiwalentu za urlop należy się nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile wynosi norma tygodniowa i dobowa czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką formę doręczenia powinna mieć zmiana warunków wynagrodzenia w czasie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować wypłatę odszkodowania za skradziony towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie prace mieszczą się w pojęciu remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie są normy drgań mechanicznych w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie zmiany wejdą w życie 1 lipca 2020 r. w zasadach prowadzenia ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do faktury wyrażonej w dwóch walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć powierzchnię żywopłotu, który na swojej długości posiada przerwy - ubytki kilkumetrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak należy rozumieć przez określenie "ustalone prawo do emerytury"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane z uprawniania sportu na terenie Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż srebra i złota kontrahentowi z innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak płacić nauczycielowi za czas trwania epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wynagrodzenie zleceniobiorcy, które jest w części zajęte przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ująć w sprawozdaniu łącznym przeksięgowany wynik roku bieżącego jednostki zlikwidowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak ujmować w nowej strukturze JPK V7M dowody sprzedaży z oznaczeniem "FP" oraz "RO"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak w czasie pandemii koronawirusa powinna odbywać się procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Jak wypełnić deklarację VAT-7 w przypadku, gdy proporcja przekroczy 98%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy firma musi zatrudnić pracownika BHP na umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Komu sp zoz powinien wypłacić tzw. postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik może udokumentować pracę w w indywidualnym gospodarstwie rolnym swoich rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób przekazać osobie małoletniej prawo własności do nieruchomości lokalowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

W którym momencie rozpocząć amortyzację mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W którym momencie ująć koszt uzyskania przychodów uzyskany po zakończeniu roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy budynek z dachem pokrytym azbestem należy oznakować?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy niezachowanie formy pisemnej umowy uniemożliwia uzyskanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy odwołany radny powinien na koniec składać oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy posiedzenie komisji przetargowej w czasie epidemii koronawirusa może odbyć się online?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo wyboru sposobu składania ofert w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty powinny być u pracodawcy przy umowie zlecenie nauczyciela w szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje w roku szkolnym 2020/2021 powinien posiadać nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ocenić ryzyko zawodowe lekarza w SOR narażonego na koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej formie należy zmienić stanowisko nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy deputat na posiłek w pracy należy doliczyć do dochodu osoby ubiegającej się o pomoc?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne