Questions and answers

Czy i na jakich zasadach pracodawca może płacić pracownikom za uszyte przez nich maseczki i fartuchy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy moment nabycia własności nieruchomości ma znaczenie przy rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można odliczyć VAT w związku z usługami dropshippingu realizowanymi za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można pracownikowi rozpisać godziny pracy w poszczególnych dniach z różną liczbą godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można rozliczyć import usług w dacie otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy niekontrolowane uwolnienie pierwiastka promieniotwórczego podczas iniekcji to wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy obowiązek złożenia sprawozdań finansowych osób fizycznych do KAS został przedłużony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy obrót gospodarczy, o którym mowa w tarczy antykryzysowej, obejmuje tylko sprzedaż usług podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy od podwyższenia kapitału zakładowego spółki miejskiej przez gminę należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odprawa emerytalna Skarbnika Miasta ma mieć formę uchwały Rady Miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy recykler może i czy ma obowiązek wystawić dokument DPR/DPO na nasz wniosek prowadząc odzysk R9?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy rokowania w zakresie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością mogą stanowić dowód na spełnienie rokowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy skrócenie czasu pracy to obniżenie wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka założona w Niemczech, posiadająca oddział w Polsce musi dokonać zgłoszenia do CRBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stawką 0% VAT mogą być objęte także koszty THC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy umowę z gminą na remont drogi gminnej można traktować jako tytuł prawny do terenu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy wydatki na pokrycie kwarantanny pracownika stanowią koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” może być dokonany ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zmiana nazwy podmiotu wymusza zmianę pozwoleń wydanych na podstawie p.o.ś. np. odpadowych i emisyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zmiana wymiaru etatu ma wpływ na ustalenie podstawy świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile ekwiwalentu za urlop należy się nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile wynosi norma tygodniowa i dobowa czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką formę doręczenia powinna mieć zmiana warunków wynagrodzenia w czasie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować wypłatę odszkodowania za skradziony towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie prace mieszczą się w pojęciu remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie są normy drgań mechanicznych w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie zmiany wejdą w życie 1 lipca 2020 r. w zasadach prowadzenia ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do faktury wyrażonej w dwóch walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć powierzchnię żywopłotu, który na swojej długości posiada przerwy - ubytki kilkumetrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne