Questions and answers

Czy nagrodę za osiągnięcie sportowe przyznane na podstawie uchwały rady gminy należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na wykorzystanie pieczywa rolnik będzie musiał uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy organ powinien rozpatrywać wniosek w sprawie zgłoszenia rozbiórki fundamentów budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może sam wykonać i dopuścić do użytkowania podest do prac na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik podlega badaniom kontrolnym po przestoju trwającym ponad 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka z o.o. może wnioskować o mikropożyczkę z tarczy 2.0.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, można takie decyzje uprawomocnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy w zakładzie przetwórstwa rybnego powinny być zainstalowane czujniki kontroli powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zmniejszając wymiar czasu pracownikom (tarcza antykryzysowa) pracodawca ma obowiązek utrzymać etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy związek rewizyjny spółdzielni może skorzystać z dofinansowania z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w 2020 r. w przypadku obniżenia etatu do 0,8?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka jest procedura wydawania świadectw w związku z panującą pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakiego rodzaju dostaw dotyczy wyłączenie stosowania przepisów p.z.p. w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma niewystawienie faktur za najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki zakres danych na fakturze obowiązuje podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak opodatkować i ewidencjonować sprzedaż zup i bulionów za pośrednictwem strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozdysponowywać środki na dofinansowanie szkolenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak przygotować procedurę wypadkową według nowej normy ISO 45001?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie zwolnienia stanowiska w przepisach dot. konkursu na naczelną pielęgniarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika pełniącego dyżur pod telefonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak w ewidencji czasu pracy należy zaznaczyć gotowość pracowników do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy przekazanie usług medycznych i sportowych pracownikom powinno być dokonane w drodze refakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto ma kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto wydaje pracownikowi banku polecenie wykonywania pracy zdalnie w okresie epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

O jakich zmianach regulaminu ZPO powinien informować wojewodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

W jaki sposób uwzględnić premię roczną w podstawie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy z dodatkowych prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie dofinansowania do 40%, o którym mowa w tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne