Questions and answers

Czy kierowca autobusu szkolnego ma prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy kierownik zakładu budżetowego może sam sprzedać składnik majątku przekazany przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy kwarantannę domową można zamienić na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy matce przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można ustanowić trwały zarząd na część nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czym różnią się MSR i IFSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczyciel może wymagać od uczniów włączenia kamerek podczas prowadzenia sprawdzianu wiedzy w formie online?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy odprowadzenie wód opadowych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pielęgniarki mogą w czasie epidemii koronawirusa pracować w systemach 24-godzinnych bez wypłat za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy prace modernizacyjne instalacji wentylacji wymagają zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w okresie epidemii Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca wykonujący zlecenie poza działalnością gospodarczą ma prawo do świadczenia postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przesłanie wynagrodzenia na rachunek urzędu skarbowego należy zgłosić na ZAW-NR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dla osoby z częściową niezdolnością do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przy sprzedaży zabytku w drodze przetargu bonifikatę można uwzględnić w cenie wywoławczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przy wyliczaniu współczynnika odliczenia VAT powinny być brane pod uwagę łączne przychody kilku jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy Szwecja zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania w ramach konwencji MLI?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy trzeba uzyskać nowe warunki zabudowy na obszar, który był zaznaczony w poprzednich warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa można zwolnić pracownika z jego winy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy w czasie epidemii został zniesiony obowiązek spotkań komisji ds. BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wideofon w żłobku należy traktować jak monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zabezpieczenie roszczeń dotyczy również odpadów wytworzonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy za urlop wychowawczy nauczyciela szkoły feryjnej należy się urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana nazwy stanowiska cudzoziemca wymaga zmiany zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zmienił się termin przesłania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Do kiedy właściciel firmy budowlanej może złożyć wniosek o dofinansowanie składek ZUS w 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Gdzie odbywa się kwalifikacja do leczenia w zakresie tlenoterapii w warunkach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne