Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca w urzędzie miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy złożenie po terminie sprawozdania odpadowego za 2019 r. zagrożone jest karą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak poprawnie należy ująć w księgach poniesione koszty oraz przyjęcie wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy burmistrz może wydawać polecenia służbowe dyrektorowi instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W oparciu o jaką podstawę prawną PINB winien wydać decyzję na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiło wynagrodzenie po obniżce etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy faktura wystawiona przez firmę rosyjską, na której brak jest NIP nabywcy, jest podstawą rozliczenia importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ojciec dziecka, które przebywa w szpitalu, może wystąpić o zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy polskie podmioty powiązane zobligowane są do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach wprowadzić ryczałt za dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak w 2020 r. należy zaksięgować umorzenie 50% podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracownik przebywający na kwarantannie może podjąć pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wymaga uzyskania koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jaka powinna być liczebność obsady pojazdu do odbioru i transportu odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy do wniosku jest wymagana dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych dla studni kopanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób rozliczać wydatki związane z prowadzeniem działalności w domu należącym do dwóch osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może rozliczyć podatek naliczony, z faktury otrzymanej w marcu, w rozliczeniu za listopad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszt przeniesienia lampy w związku z budową parkingu należy doliczyć do wartości nowego parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym miesiącu należy odliczyć VAT należny od faktury prognozowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zwrot dofinansowania z NCBiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakim kodem CN objęte są płyty gramofonowe, CD, DVD i pozostałe nośniki zarejestrowanej muzyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy budynek gospodarczy na zgłoszenie do 35 m2 może mieć ganek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jakim trybie można zmienić treść opinii kuratora oświaty w sprawie sieci szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek okresowy do czasu umieszczenia osoby wnioskującej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy prokurent może podpisać zawiadomienie ZAW-NR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy piec karbonizacyjny w procesie produkcji węgli aktywnych wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć usługi spawalnicze na rzecz kontrahenta niemieckiego na majątku ruchomym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy środki trwałe uzyskane nieodpłatnie z Ministerstwa Zdrowia podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić z zaplanowanymi wydatkami na inwestycje, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem opakowania, w którym mogą być magazynowane odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy upadłość likwidacyjna wyłącza obowiązek stosowania oznaczenia TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy sprzedaży mieszkania należy naliczyć stawkę VAT taką, jaką podatnik odliczył przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem lokalu na cele mieszkaniowe dla własnych pracowników korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są wymagania dla hydrantów i sieci wodociągowej w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w przypadku importu zegarków kolekcjonerskich z Japonii można nie płacić VAT z tytułu importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać wydatki związane z przejęciem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy montaż próbek kontrahenta na sprzedawanym towarze powoduje powstanie obowiązków na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi niematerialne związane z videorejestracją podlegają obowiązkowi oznaczenia GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kierowca zawodowy samochodu ciężarowego musi mieć zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy do zasiłku rodzinnego liczyć dochód obecnego męża, który nie jest ojcem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy liczyć stronie dochód z pracy dorywczej do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak zarejestrować od października w nowym JPK VAT przychód ze sprzedaży w aptece?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż lokalu podlega oznaczeniu kodem GTU_10 i "WEW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne