Questions and answers

Czy można oddać do użytku roboty, jeśli inwestor rezygnuje z budowy odcinka sieci gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak należy obliczyć dochód wnioskodawcy, potrzebny do przyznania stypendium socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje katalog zamknięty usług niematerialnych, które trzeba będzie raportować w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług urbanistycznych trzeba wykazać oznaczeniem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać zwrotu kosztów, gdy uczeń dojeżdża samochodem i autobusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Co zmienia się w wystawianiu faktur od 1 października 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel wspomagający może pełnić funkcję wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć dostawę ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dyrektor zatrudniający nauczyciela na zastępstwo powinien zawrzeć umowę jedynie na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie dodatkowe zadania można wpisać inspektorowi ochrony danych do karty opisu stanowiska poza ustawowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy szkoła może żądać zakupu podręczników przez rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy akcyza zwiększa podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać instruktor praktycznej nauki w zawodzie kucharz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można rozliczyć VAT w formie marży w przypadku dostaw części używanych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa rozwiązanie odpisu oraz przeniesienie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w wymiarze 7/18 i na zastępstwo 15/18 może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy w przypadku stwierdzenia błędu w deklaracji podatkowej należy dokonać korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować uchwałę o przekazaniu zysku na pokrycie straty z roku 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki odpad / produkt powstanie w wyniku kompostowania z odpadów o kodzie 20 02 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy najem długoterminowy na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy oznaczenia literowe dotyczące nowego JPK (EE, TP itd.) będą miały zastosowanie również do faktur zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy rodzic może wziąć na siebie odpowiedzialność za dowiezienie dziecka na zajęcia kształcenia specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w pliku JPK_V7M należy oznaczyć fakturę sprzedaży będącą refakturą za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co stanowi podstawę do wyliczenia wysokości odprawy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wynajem roweru we Włoszech na 10 dni należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, gdy nie doszło do zmiany zakresu świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy dla stawki VAT ma znaczenie to, że klient jest przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

PG

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy członkowie zarządu spółki z o.o. mogą korzystać z pojazdu osobowego, od którego odlicza się 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób na gruncie VAT powinna zostać rozliczona sprzedaż działki rolnej przeznaczonej pod użytki rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować ulgę na złe długi w księgach dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można dokonać zmiany systemu ERP w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży suszonego bzu, lipy i pokrzywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy określić, czy nauczycielowi przysługuje świadczenie na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie nauczycielowi będącemu na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak liczyć okres przepracowania 2 lat w szkole, aby nauczyciel mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie nauczycielowi, który jest na kwarantannie, a pracuje w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę VAT przyjąć dla wynagrodzenia za materiały do pakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać dodatek stażowy w każdym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na roczne zastępstwo może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kto mógłby odebrać odpady bio do czasu ustalenia nowych limitów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki dodatek stażowy należy wyliczyć nauczycielowi w szkole, która jest dodatkowym miejscem jego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek zapewnić szafki uczniowskie dla wszystkich klas?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę jednorodzinną na gruntach klasy III?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy upust może być stosowany jako pozacenowe kryterium oceny ofert w postępowaniu na zakup oleju napędowego i benzyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy inwestor jest obowiązany w ramach prac projektowych przebudowy dróg zaprojektować kanały technologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak daleko gmina musi "szukać" podmiotu zbierającego dany odpad, jeśli na jej terenie takowy nie występuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze pracownikowi pedagogicznemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za Internet telepracownika korzysta ze zwolnienia od PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wystawić fakturę zbiorczą dla trzech paragonów z różnych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na poszczególnych fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne