Questions and answers

W jakim wymiarze przysługuje urlop nauczycielowi, który przestaje pełnić funkcję wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować transakcję sprzedaży akcji - długoterminowych aktywów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co należy wpisać w zaświadczeniu do awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy aby zmniejszyć tygodniowy wymiar godzin nauczyciela potrzebna jest nowa umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy brak zgody przedstawiciela pracowników uniemożliwia skorzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dla wszystkich kodów powinna być zastosowana stawka x 35%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do budowy sieci hydrantowej (podziemnej) do ochrony przeciwpożarowej wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa uzasadnia przesunięcie terminu próbnej ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy gminny program opieki nad zabytkami oraz gminny plan ochrony zabytków to odrębne dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy istnieje obowiązek zaprojektowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w pasach drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy i w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę dla nauczyciela, który przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jeżeli decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stała się ostateczna, jest możliwe rozłożenie tej opłaty na raty poprzez zmianę decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można korygować nazwę faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można w liceum ogólnokształcącym w klasach po szkole podstawowej zmienić podręcznik?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można zwolnić w trybie zwolnień grupowych pracownika, który przebywa na zasiłku opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czym są odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy należy uwzględnić kalafonię (CAS 8050-09-7) przy obliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej musi być przeprowadzony konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel w szkole muzycznej powinien podpisać zgodę na ewentualną zmianę etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy niezapłacone w ramach tarczy antykryzysowej składki generują koszty lub przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ocenę ryzyka zawodowego należy zaktualizować w związku z zagrożeniem koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy plac magazynowy, na którym magazynowane są odpady budowlane musi być ogrodzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy powiat powinien ponosić koszty pobytu dziecka w domu dziecka gdy faktycznie dziecko przebywa w SOSW?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chorą teściową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy przy projektowaniu zewnętrznej instalacji gazowej wymagana jest mapa geodezyjna do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej może pracować dwa dni w tygodniu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy stan epidemii jest powodem do odmowy wystawienia pracownikowi orzeczenia lekarskiego do celów sanitarano-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy starosta może zarejestrować łódź wędkarską z silnikiem elektrycznym 55 Lbs?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne