Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica między zbiornikiem wodnym a stawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto będzie wypłacał jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka powinna być minimalna szerokość dojścia do punktu obsługowego przy maszynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy miejsce, w którym prowadzi się ręczne sortowanie odpadów należy potraktować jako sekcję magazynową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jaką kwotą zwrotu kosztów dotacji należy obciążyć gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia rozliczaną świadczeniem wzajemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy elektroniczny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien być zrealizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę CIT stosuje organ do zwrotu w ramach ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dofinansowanie na zakup sprzętu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca może przekazać pracownikowi skaner ręczny wyposażony jedynie w skróconą instrukcję obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej otrzymanej z gminy przedszkole niepubliczne może opłacić VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawcom przysługuje dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć % gruntów leśnych, aby móc ocenić, czy obwód łowiecki jest leśny czy polny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy bon na zakup sprzętu przysługuje nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie zasady będą obowiązywały pod rządami nowego PZP w odniesieniu do konkursów dotyczących usług projektowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy kwotę 150 zł wypłaconą cudzoziemcowi za pierwszy miesiąc zlecenia należy uwzględnić w informacji IFT-1/IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na przebudowę sieci elektrycznej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki jawnej podlega opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy praca zdalna (telepraca) może być wykonywana w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak zaksięgować odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy firma musi złożyć wniosek aktualizacyjny w BDO, jeżeli sprowadziła z zagranicy na własne potrzeby 2 samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w okresie oczekiwania na decyzję o emeryturze były już pracownik może wykonywać pracę w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakim terminie nowo powstała jednostka budżetowa powinna przeprowadzić pierwszy spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie można przyznać w dwóch okresach na jedno dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dyrektor instytucji kultury może być zatrudniony w wymiarze innym, niż pełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinna być rozliczana umowa najmu samochodu osobowego zawarta na 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Które wymogi rozporządzenia dotyczące magazynowania wstępnego będą dla tej firmy wiążące?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy należy złożyć TPR, jeśli nie został przekroczony próg transakcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlop rodzicielski zakończy się automatycznie wraz z ustaniem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od kiedy będzie przysługiwał zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy stanowiska pracy mogą być usytuowane pod napowietrznymi liniami wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy zastosować stawkę 0% do usług magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy z chwilą odwołania zastępcy wójta, wraca on na swoje dotychczasowe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki dla odliczenia VAT ma wykup samochodu z leasingu jeśli nastąpi odsprzedaż tego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy petycja złożona poprzez e-mail powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy kolejność wydawanych decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania ma znaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić dodatek za dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Do jakiej kategorii baterii i akumulatorów należy zaliczyć akumulatory motocyklowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy prokurent samoistny wystawiając fakturę powinien oznaczać transakcję w JPK_VAT symbolem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka może nie opodatkowywać nieodpłatnego przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować w pliku JPK zakup towarów używanych na Allegro od osób fizycznych bez umowy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest szkolenie na żywo przez internet pracowników na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu zgodnie z planem urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak właściwie stosować przepisy o split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak potraktować podatkowo świadczenie wykonywane na rzecz Parlamentu Europejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką sprzedaż należy traktować jako sprzedaż wysyłkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie domków letniskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób spółdzielnia odliczy VAT z tytułu deratyzacji budynków mieszkalnych i użytkowych i mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne