Questions and answers

W jaki sposób ująć w KPIR i wykazać w VAT dokument za reklamę otrzymany od kontrahenta z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W których pozycjach deklaracji VAT-7 wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Co oznacza BAT 23 w konkluzjach dla przemysłu mleczarskiego w odniesieniu do tabeli 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Co powinna zawierać decyzja eksploatacyjna wydana na podstawie art. 152a ust. 1 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej wymagana będzie zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy faktura od przewoźnika i poświadczenie odbioru w innym państwie uprawnia do zastosowania stawki 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy import o niewielkiej wartości może prowadzić do obowiązku złożenia deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można amortyzować część licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nabywca powinien wystawić fakturę VAT RR od zakupu maszyny rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy najem można wiązać z usługami zarządczymi i oznaczać jako GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy należy traktować zakup samochodu osobowego w Belgii, zwolnionego z podatku VAT, jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić nauczania jednego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nowo wybudowany budynek biurowy wprowadzić na ewidencję jako osobną część?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy patomorfolog może wykonać sekcję zwłok pacjenta, który zmarł w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi jako manager finansowy może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić dnia wolnego od pracy w związku ze stawiennictwem na rozprawie rozwodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy przysługuje dodatek za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy prowadzących działalność najmu prywatnego obowiązują przepisy dotyczące białej listy podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży mebli poza Polskę można zachować zwolnienie w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy umowa, o której mowa w art. 6 u.u.c.p.g. może być umową ustną, czy musi być w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy umowa o pracę może być podpisana przez pracodawcę podpisem kwalifikowanym, a przez pracownika własnoręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w nowej strukturze JPK VAT należy wystawiać dowody wewnętrzne i oznaczać jako „WEW”?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wprowadzane zawory hydrauliczne sterowane elektrycznie są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zamówienia na zakup oprogramowania PACS oraz zakup systemu UPS są tożsame przedmiotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką należy wskazać przyczynę wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia można rozliczyć w ramach ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki ma świadczenie usługi pośrednictwa dla spółki spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe ma wynajem środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy sklasyfikować odpad opakowaniowy po nawozach stosowanych w gospodarstwach rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak opodatkować dodatkowe świadczenia wypłacane pracownikowi na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować fakturę od z tytułu dostępu za usług online od kontrahenta z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zwrot nienależnie pobranych dotacji z § 6250?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne