Pytania i odpowiedzi

Czy zbiornik na melasę o pojemności 10 m3 wymaga wanny odciekowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wystawiać faktury przed zapłatą odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki dla odliczenia VAT ma wykup samochodu z leasingu, jeśli po 2 miesiącach nastąpi odsprzedaż tego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy jest możliwe wystawienie korekty duplikatu faktury tak, żeby nabywca miał w ewidencji prawidłową kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy import samochodu typu Camper z USA w celu jego wynajmu w kraju jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usługi elektroniczne podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, jeżeli ich odbiorcami są osoby fizyczne spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcję sprzedaży, jeżeli klient zapłaci bonem jednego przeznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zastosować zwolnienie z VAT przy sprzedaży części nieruchomości będącej towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy sprzedaż telefonów komórkowych należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy zastosować jeden kod GTU dla całego zamówienia, czy różne kody GTU dla poszczególnych jego części?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy refakturowana energia powinna być oznaczana w nowym JPK_VAT kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką decyzję należy wydać, aby zakończyć postępowanie i rozpatrzyć wniosek o wygaszenie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaką kategorię obiektu budowlanego powinien posiadać młyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W jakiej wysokości należy pobrać podatek dochodowy oraz jak wypełnić PIT-11 nie posiadając numeru PESEL Ukraińca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeżeli nasadzenia zostały zniszczone przez nowych właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji placówka medyczna powinna zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych z dps-ami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel powinien powiadomić dyrektora o niesłusznym pobieraniu dodatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy osoby zatrudnione za zgodą kuratora oświaty mają prawo do dofinansowania 500+ dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczycielka przebywająca na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży powinna dostać dofinansowanie 500+ dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektorem żłobka będącego jednostką budżetową może być osoba posiadająca wykształcenie średnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy koszt poręczenia stanowi koszt podatkowy w dacie poniesienia wydatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik może odmiennie opodatkować dochody z działalności indywidualnej oraz spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co w sytuacji kiedy organ nie ma możliwości ustalenia dochodów zstępnego w sprawie o odpłatność w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzać egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy należy powtarzać badania wilgotności w pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie oraz w jakie dni odbywa się publikacja ogłoszenia o zamówieniu w TED?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zmiana składu osobowego spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu bądź wymeldowaniu można złożyć przez e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy określić, czy w szkole są zatrudniani specjaliści: logopeda i terapeuta pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaka powinno być minimalna normowa wartość lumenów przy wejściu z windy w bloku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podczas ferii zimowych dyrektor może wysłać wszystkich pracowników obsługi na pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy negatywna opinia z przedszkola o gotowości szkolnej uniemożliwia rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kiedy OPS powinien ubezpieczyć świadczeniobiorcę zdrowotnie społecznie w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zasadna jest skarga związku zawodowego na brak skierowania odwołania do komisji dyscyplinarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak dyrektor szkoły podstawowej powinien egzekwować spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy celem wyrażenia opinii przekazuje się sprawę do załatwienia organom opiniującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Polak, który zmienia rezydencję podatkową, może zostać wykreślony z ewidencji podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na wypłatę świadczenia 500 zł dla nauczycieli ma znaczenie rodzaj umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne