Questions and answers

Co należy zrobić z środkiem trwałym, który pozostał w wartości wykupu jako niebilansowy środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co wykazać w kwocie przychodu we wniosku w ramach tzw. Tarczy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy bank w okresie pandemii może zorganizować posiedzenie rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy dla otworu studziennego muszą być spełnione wymogi zawarte w art. 43 ust. 1 u.d.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dofinansowanie wynagrodzeń w związku z tarczą 2.0 podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość prowadzenia ewidencji z mniejszą częstotliwością?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy konieczne jest pozwolenie wodnoprawne na przewożenie ścieków w ramach jednej Spółki z lokalizacji X do Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można dokonać wypowiedzenia zmieniającego w czasie choroby pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można skierować pracownika na badania okresowe w czasie epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można w czasie zdalnego nauczania zmienić zakres czynności nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wystawić skierowania na badania wstępne i kontrolne na jednym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na profilu szkoły na Facebooku można zamieszczać screen ocen uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obrót tworzonymi spółkami jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od decyzji odmawiającej wydanie odpisu akt zgonu organ powinien pobrać opłatę skarbową w wysokości 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba, która pierwszy raz zakłada działalność kwalifikuje się do skorzystania z małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy otrzymane z biura maklerskiego odsetki od obligacji są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy oznaczenie odbiorcy przelewu poprzez użycie nr PESEL jest zgodne z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy podatnik może podać konto córki dla zwrotu podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podmiot, który prowadzi usługi serwisowe jest zobowiązany do składania sprawozdań zerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy pogłębienie nieużytku wymaga pozwolenia wodnoprawnego oraz innych decyzji w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej świadczenie rehabilitacyjne dalej przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownik samorządowy może mieć kilka miesięcznych umów na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy producent lamp samochodowych LED o napięciu zasilania 12-36V DC podlega pod u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż wierzytelności poprzez cesję podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w umowach o roboty budowlane istnieje coś takiego jak wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wypłata premii regulaminowej może być uzależniona od kondycji finansowej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wytwórca odpadów może sprzedawać papier pod kodem PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zaświadczenie można wydać dopiero po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne