Questions and answers

Od kiedy należy wznowić wypłatę świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy uchylamy prawo do świadczeń na dzieci umieszczone w Domu Dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Co dyrektor szkoły powinien publikować na stronie BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor placówki może skierować pracownika na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwe wydanie decyzji ULICP tylko dla części nieruchomości z użytkiem RIV oraz części Bi i dr?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały z pominięciem możliwości alimentacji ze strony małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczyciel będąc dyrektorem żłobka może kontynuować staż na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczyciel języka polskiego posiada kwalifikacje do nauczania plastyki w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora może zostać wydłużone na podstawie przepisów szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej sportowej można przeprowadzić testy sprawności fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy samorząd może przekazać do prowadzenia stowarzyszeniu szkołę podstawową z początkiem II semestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż towaru kontrahentowi z Norwegii stanowi WDT, jeśli wysyłka towaru odbyła się z portu na Łotwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy staż nauczyciela należy przedłużyć o okres jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy we wzorze skierowania na badania profilaktyczne pracownik powinien sam wpisać swój numer PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką umowę powinien otrzymać nauczyciel kontraktowy, który pracuje w szkole 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie składniki wchodzą do wynagrodzenia, które przysługuje nauczycielowi z jego osobistego zaszeregowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaki ramowy plan nauczania obowiązuje w klasie o przedłużonym etapie nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić, czy nauczyciel ma prawo skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop pracowników niepedagogicznych i nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wykazywać sprzedaż paragonową w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy może nastąpić obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielce pracującej w w feryjnej placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy przed odejściem pracownika należy wykonać skontrum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Po jakim czasie można awansować pracownika szkoły na stanowisku urzędniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel powinien złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można ubytkować podręczniki, które nie są już potrzebne z powodu zmiany podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ująć w KPIR i wykazać w VAT dokument za reklamę otrzymany od kontrahenta z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W których pozycjach deklaracji VAT-7 wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Co oznacza BAT 23 w konkluzjach dla przemysłu mleczarskiego w odniesieniu do tabeli 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Co powinna zawierać decyzja eksploatacyjna wydana na podstawie art. 152a ust. 1 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej wymagana będzie zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy faktura od przewoźnika i poświadczenie odbioru w innym państwie uprawnia do zastosowania stawki 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy import o niewielkiej wartości może prowadzić do obowiązku złożenia deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można amortyzować część licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nabywca powinien wystawić fakturę VAT RR od zakupu maszyny rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy najem można wiązać z usługami zarządczymi i oznaczać jako GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy należy traktować zakup samochodu osobowego w Belgii, zwolnionego z podatku VAT, jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić nauczania jednego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nowo wybudowany budynek biurowy wprowadzić na ewidencję jako osobną część?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne