Questions and answers

Czy pracownikowi pełniącemu dyżur pracowniczy w domu należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przy obliczaniu nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy szkoda z tytułu przedwczesnego wycięcia drzewostanu może być dochodzona w ramach art. 128 u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy we wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń należy wykazywać premie uznaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w obecnym okresie epidemii COVID-19 można uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w umowie z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt krewnego w DPS wpisać miejsce zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pedagogów finansowane jest z subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wystawienie faktury bez numeru NIP nabywcy w przypadku usług zwolnionych z VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zarządca drogi powinien ponosić koszty utrzymania infrastruktury związanej z drogą ekspresową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy zastępcę dyrektora szkoły obowiązuje nienormowany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do refaktury usługi wykonanej przez firmę ukraińską, świadczonej na terenie Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży części samochodowych z usługą transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są zasady przyznawania dodatku stażowego dla pracowników uczelni wyższych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do wykonania projektu przebudowy wpustu ulicznego oraz wykonania odwodnia liniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy autobusu szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak liczyć bieg terminów w związku z odwieszeniem terminów administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak liczyć wspólny limit kosztów autorskich i zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy postąpić z towarami, które utraciły swoją przydatność handlową i zostają sprzedane na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy wyegzekwować obowiązek szkolny u uczennicy, która została uznana za pełnoletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać zaliczki na podatek w miesiącu, w którym pracownik przekracza próg podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w okresie pandemii obliczyć termin dwumiesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak wykazać zapłacony podatek od przychodów z budynków w rachunku zysków i strat, gdy spółka ponosi stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy barierki pozwalają na uznanie, że praca nie jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek sporządzania master file?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy tworzyć w gminie rezerwę na przewidywane skutki postępowania sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kto będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25.05.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto powinien ponieść koszty ewentualnej przebudowy/zmiany lokalizacji trasy przyłącza?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakich zasadach może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS podmiot zatrudniający 21 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres można zatrudnić strażnika gminnego po odbyciu szkolenia podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie nowego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Przez jaki czas przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Według jakiego kursu wycenić koszt nabycia materiałów i środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne