Questions and answers

Jak poprawnie zaksięgować nieodpłatne otrzymanie zepsutej części urządzenia w okresie gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinni rozliczać się wspólnicy Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT tzw. korektę dochodowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak sformułować oświadczenie dla personelu sprzątającego po szkoleniu z ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak ustalić czy różnice kursowe są podatkowe czy niepodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić powiązania rodzinne pomiędzy spółkami z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wykazać zakup fartuchów ochronnych od kontrahenta z UE, które zostały przekazane szpitalowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy może być używana nazwa Kliniczny Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy można zastosować zwolnienie z VAT dla dostawy działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy rozliczyć korektę ze stawki 23% na stawkę zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien zająć się problemem budowania przez bobry tam na rowie, który w części należy do osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto powinien zapewnić dowóz na egzaminy uczniów klas VIII w okresie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Według jakich przepisów należy sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach zapłacone opłaty za usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za jaki okres należy sporządzić ocenę dorobku nauczyciela, jeśli został przeniesiony z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Co jaki czas należy przeprowadzać okresowe przeglądy i badania kontrolne gwoździarki pneumatycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co w sytuacji, gdy faktura i paragon zawierają błędny NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy decyzję o częściowym zwolnieniu z odpłatności za DPS można uchylić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy deweloper może odmówić wydania świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy grzywna winna być nałożona na oboje małżonków czy na każdego z małżonków oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania planu organizacji robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy konsorcjum, którego postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte, może skorzystać z subwencji udzielanej przez PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy koszty delegacji mogą być wypłacane w gotówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest ustawienie lodówek zawierających substancje łatwopalne na korytarzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego świadcząc usługi artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały osobie, która posiada gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli toczy się postępowanie układowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy awansem z kolejnej umowy w tym samym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę adiacencką na działkę wyłączoną z użytkowania rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należy wydłużyć termin na uzupełnienie projektu o czas zawieszenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy należy zwiększyć stawkę dodatku za wysługę lat nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi można wypłacić dofinansowanie urlopu z ZFŚS, jeśli umowa zostaje z nim rozwiązana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy obecnie mogą odbywać się zebrania wspólnot mieszkaniowych i walne zabrania spółdzielni mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy osoba pełniąca rolę służby bhp musi w sposób stały być obecna każdego dnia w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pielęgniarki na stanowisku kierowniczym w Pogotowiu Ratunkowym dotyczy wzrost wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy po 1 czerwca 2020 r. można przeprowadzić szkolenie okresowe w dziedzinie bhp i ppoż. w formie seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pobrana przez zarządcę opłata za wezwanie do zapłaty podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podczas stanu epidemii pracodawca może pracownika skierować na wcześniejsze badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy poradnia endoskopii należy do komórek organizacyjnych środowiska promieniowania jonizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne