Questions and answers

Czy jednostka może na podstawie operatu szacunkowego zaktualizować wartość rzeczowych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy matce dziecka można przed porodem udzielić urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy mogę w maju złożyć wniosek o postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można wystąpić o WIS w sprawie potwierdzenia stosowania oznaczeń GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czym powinien kierować się dyrektor szkoły przy zatrudnieniu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy odbiór towaru z puntu odbioru w Polsce kwalifikuje dostawę jako dostawę krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółce cywilnej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy organ powinien wymagać projektów wewnętrznych instalacji w zakresie nadbudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości poniesiony przed rozpoczęciem najmu podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy porozumieniem zmieniającym można skrócić okres trwania umowy o pracę zawartej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy powołanie na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki publicznej wymaga przeprowadzenia konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z części udzielonego urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu do 30 czerwca przysługuje dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości i usługi pośrednictwa podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż usług informatycznych do kontrahenta z wyspy Jersey podlega dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż zabudowanej działki podlega VAT, jeśli nabyto własność do gruntu w wyniku komunalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła mistrzostwa sportowego może od 25 maja rozpocząć zajęcia sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy usługa wpłaty za pośrednictwem wrzutni i usługi rozmieniania banknotów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uwagi do zgłoszenia winny być usunięte przez organ nadzoru budowlanego czy straż pożarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w czasie przestoju pracownikom przysługuje dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w informacji IFT-2R należy wykazać także opłatę serwisową związaną z leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w sytuacji nierealizowania umowy w sprawie opłaty za pobyt w DPS można naliczać odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów można przesunąć termin wpłaty opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wydać decyzję zmieniającą i przyznać przysługujące świadczenia rodzinne w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wysłane pocztą świadectwa pracy, które wrócą jako niepodjęte w terminie, powinno się nadać ponownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zamawiający sektorowy ma możliwość odstąpienia od umowy z wykonawcą powołując się na art. 145 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wyrobów z wikliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby zeskanowane dokumenty nosiły znamiona e-teczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaki zakres danych, zagadnień i zasad powinien zawierać regulamin wynagradzania pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne