Pytania i odpowiedzi

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć usunięcie awarii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy należy się dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak będą rozliczani wspólnicy spółki komandytowej po objęciu jej przepisami CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie orzeczenie lekarskie przedstawione przez nowo zatrudnianego pracownika zwalnia go z badań wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spadkobierca powinien zapłacić podatek za zmarłego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak potwierdzić upadłość niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób winien być rozpatrzony niekompletny wniosek strony, (która nie ma siły pisać) o pomoc finansową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie limity będą obowiązywały spółkę komandytową, która w 2021 r. planuje płacić 9% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby wdrożenie usługi Office 365 było zgodne z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy inwestor może wykonać studnię tymczasową z podłączeniem do domu w wodę pitną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy do druku indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego przez PCPR należy dołączyć klauzulę informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Cz wypadek pracownika nocującego na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy próba obciążeniowa jest obligatoryjna dla zawiesi łańcuchowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w opisanym przypadku wystarczy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych rozbudowaną o standardowe klauzule umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Nieaktualne

Jak sklasyfikować wydatek na racje żywieniowe na potrzeby zapasowego stanowiska kierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Po spełnieniu jakich warunków można pozostać przy dokumentacji medycznej w postaci papierowej po 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W którym roku spółdzielnia mieszkaniowa powinna zaksięgować roczne rozliczenie zużycia wody przez mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób powinna zostać ustalona podstawa zasiłku chorobowego dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można zamontować kurtynę przemysłową w drzwiach ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy istnieje możliwość sprzedaży odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Za jaki okres należy się pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy zaksięgować nakłady poniesione na wymianę powierzchni asfaltowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy rozliczać czas pracy pracownika zatrudnionego w jednym zakładzie na dwóch stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką drogę można uznać za drogę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kto podpisuje umowę o pracę z prokurentem spółki z o.o. i spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto jest bezpośrednim przełożonym prezesa zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kody podstawy prawnej oraz kod trybu rozwiązania stosunku pracy należy podać w ZUS ZWUA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który jest cudzoziemcem można obniżyć wynagrodzenie do kwoty 1300 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki kod PKD należy przyjąć dla przedsiębiorcy prowadzącego zajęcia i wykłady dla studentów na uczelni wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy wyłączyć grunty rolne klasy B-RIIIa pod rozbudowę istniejącego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy kartę szkolenia wstępnego można podpisać podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu udostępnienia pracownikowi samolotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład powinien ponosić opłatę produktową za olej smarowy będący elementem zestawu do nałożenia na oś?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić rejestr pracowników pracujących w porze nocnej w systemie zmianowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Do kiedy powinnam przekazać listę naliczonych składek do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie dokumenty i do kiedy należy złożyć, aby od 1.01.2021 r. wejść na mały ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od kiedy będziemy wypłacać pracownicy wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie zastosować PKD i jakie przyporządkować PKWiU do usług budowy i montażu placów zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy wliczyć całą powierzchnię wnęki do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Co jest podstawą zobowiązania wykonawców do przestrzegania zasad bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne