Questions and answers

Czy zużyte elementy stolarki budowlanej można traktować jako "zużyte artykuły pokonsumpcyjne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Ile wynosi przedawnienie w zakresie wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jaka jest prawidłowa data końcowa na rozliczenie środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w przypadku sceny przenośnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy prowadzić dokumentację dla hospitalizacji w trybie ambulatoryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jak postąpić w ofertą, gdzie jedna strona formularza asortymentowo cenowego nie jest poprawnie podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jak rozliczyć dochody niemieckie uzyskane przez podatnika w wieku 21 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną dla uczestnika kursu żeglarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak właściciel może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który faktycznie opuścił lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak wyliczać dotację dla szkoły publicznej ogólnodostępnej nie prowadzonej przez JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy należy wypłacać ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy następuje przedawnienie roszczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Komarnicki Michał | Aktualne

Kto powinien uregulować fakturę za wyłapanie i transport psa do przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od jakiej daty istnieje niepełnosprawność osoby, która ubiega się o dodatek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy matce przyznać prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób można ustalić zasady pobierania opłat za parking przy zawarciu umowy użyczenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za jaki miesiąc będzie to dochód uzyskany z tytułu przyznanej renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy były wspólnik spółki jawnej miał prawo do rozliczenia różnicy remanentowej za ostatni miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy cesja wierzytelności spowoduje konieczność dwukrotnej płatności VAT i podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy czas przebywania na urlopie macierzyńskim wykazuje się w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dla instalacji do wytwarzania acetylenu zostały określone konkluzje BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek informowania rodziców o połączeniu klas?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ekwiwalent pieniężny wypłacany dwa razy w roku za węgiel należy liczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy e-skierowanie można wystawić na każde ambulatoryjne świadczenie specjalistyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy głos jest daną osobową w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy gmina może uwzględnić paragony fiskalne do rozliczenia stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może wydzierżawić grunt pod ogródki gastronomiczne na okres letni w trybie bezprzetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy jako powierzchnia zabudowy powinna być podana powierzchnia po linii ogrodzenia wraz z drogą dojazdową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy komornik ma prawo żądać podania danych osobowych pracownika spółki, który zajmuje się sprawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy mają zastosowanie zapisy art. 15zzzzzy ust. 1 pkt 1 i 2 u.covid.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy męża wpisać do składu rodziny oraz uwzględnić alimenty na rzecz dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czym jest VAT-OSS i od kiedy będzie obowiązywał?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły bez przedstawionej oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie Dobry Start jeżeli przyznano pomyłkowo to świadczenie nie temu dziecku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne