Questions and answers

Czy przedsiębiorca uzyskuje przychód z tytułu sprzętu udostępnionego do wykonywania usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przejście nad taśmociągiem jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy słup żelbetowy sieci średniego napięcia podlega kontroli okresowej stanu technicznego rocznej i pięcioletniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. której 100% udziałów posiada obywatel Turcji może ubiegać się o subwencję z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy szkoła widząc problemy rodzinne ucznia powinna zgłosić ten fakt do o ośrodka pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy umowy na stanowisku pomocniczym wliczane są do limitu umów które można zawrzeć na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na rzecz rady pracowniczej stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zmiana miejsca i sposobu magazynowania odpadów stanowi istotną zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak amortyzować lokal mieszkalny przekształcony na użytkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży odzyskanych z odpadów materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak długo ważny jest operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jakie badania ścieków prowadzący fermę powinien robić - czy tylko N, P, K?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wznowienie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie są zasady, procedury i tryb składania dokumentów w sprawie świadczenia emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie wymogi musi spełnić firma odnośnie transportu płynnych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie wniosku RSP-D oraz RSP-DK za kwiecień i maj 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak jest podstawa przetwarzania danych osobowych w sytuacji oddania sprzętu agd do serwisu w celu jego naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach naliczenie należnych zobowiązanemu odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak szkoła może dokonać zwrotu wpłat na obiady, które nie zostały wydane z powodu pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak udokumentować świadczenie usług montażu mebli na rzecz niebędących podatnikami w innych krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ujmować w księgach operacje związane z faktoringiem właściwym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować zwrot zaliczki na urlop pracownika któremu urząd wstrzymał urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego lub ewentualnie należy wydać decyzję odmowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Od kiedy zmienić decyzję w sprawie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakich przypadkach dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w klasie mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy ustalać wartość zmian wprowadzanych do umów w oparciu o przepisy specustawy o COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wykazać eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje maksymalny termin na powrót nauczyciela do zawodu po przerwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest, aby organ prowadzący przyznał dodatkowe pół etatu wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego osobę, która ukończyła jedynie studia licencjackie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę lub jej warunki pracownicy w okresie ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne