Questions and answers

Czy deweloper może odmówić wydania świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy grzywna winna być nałożona na oboje małżonków czy na każdego z małżonków oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania planu organizacji robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy konsorcjum, którego postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte, może skorzystać z subwencji udzielanej przez PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy koszty delegacji mogą być wypłacane w gotówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest ustawienie lodówek zawierających substancje łatwopalne na korytarzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego świadcząc usługi artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały osobie, która posiada gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli toczy się postępowanie układowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy awansem z kolejnej umowy w tym samym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę adiacencką na działkę wyłączoną z użytkowania rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należy wydłużyć termin na uzupełnienie projektu o czas zawieszenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy należy zwiększyć stawkę dodatku za wysługę lat nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi można wypłacić dofinansowanie urlopu z ZFŚS, jeśli umowa zostaje z nim rozwiązana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy obecnie mogą odbywać się zebrania wspólnot mieszkaniowych i walne zabrania spółdzielni mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy osoba pełniąca rolę służby bhp musi w sposób stały być obecna każdego dnia w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pielęgniarki na stanowisku kierowniczym w Pogotowiu Ratunkowym dotyczy wzrost wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy po 1 czerwca 2020 r. można przeprowadzić szkolenie okresowe w dziedzinie bhp i ppoż. w formie seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pobrana przez zarządcę opłata za wezwanie do zapłaty podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podczas stanu epidemii pracodawca może pracownika skierować na wcześniejsze badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy poradnia endoskopii należy do komórek organizacyjnych środowiska promieniowania jonizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracownikowi pełniącemu dyżur pracowniczy w domu należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przy obliczaniu nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy szkoda z tytułu przedwczesnego wycięcia drzewostanu może być dochodzona w ramach art. 128 u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy we wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń należy wykazywać premie uznaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w obecnym okresie epidemii COVID-19 można uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w umowie z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt krewnego w DPS wpisać miejsce zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pedagogów finansowane jest z subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wystawienie faktury bez numeru NIP nabywcy w przypadku usług zwolnionych z VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zarządca drogi powinien ponosić koszty utrzymania infrastruktury związanej z drogą ekspresową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne