Questions and answers

Od kiedy rozpoczyna się tydzień pracy pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Według jakiej proporcji rozliczać w spółce jawnej samochód wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie należy doliczyć dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości powinien otrzymać wynagrodzenie nauczyciel w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób amortyzować stację paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób nowe PZP reguluje kwestię kar umownych i zasad wypłaty wynagrodzenia w umowach podwykonawstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób powiat może starać się o środki dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dokumenty do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających muszą być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy dopłaty wnoszone do spółek kapitałowych można rozliczać w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do wartości pozostałego środka trwałego należy dodać dostawę, montaż i uruchomienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy do wniosku Czyste Powietrze należy uwzględnić wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy fundacja może ujmować w kosztach wydatki na marketing?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gruz może być magazynowany na prywatnej działce celem dalszego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czyim obowiązkiem jest zapewnienie udziału kierowników robót innych branż?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy Inspektor Sanitarny może nakazać utworzenie ustępu ogólnodostępnego w budynku dworca autobusowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy jeśli matka dziecka kończy 18 lat, to opieka prawna babci ustaje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy kosiarki spalinowe mogą być parkowane w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kwotę ryczałtu samochodowego należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy mam zażądać dołączenia deklaracji CE do wniosku o rejestrację dwóch skuterów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy montaż lamp solarnych o wysokości 4 m będzie wymagać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy możliwe jest złożenie wniosku do urzędu drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy naliczanie rekompensaty za opóźnienie przez jednostkę budżetową jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy odpad o kodzie 16 03 04 można uznać za odpad obojętny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy odprowadzamy podatek od ubezpieczenia grupowego opłaconego w okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może umorzyć opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność może starać się o rentę z tytułu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy płacone alimenty na rzecz matki można odjąć od dochodu do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy sołtys jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy wiata, w której będą sortowane odpady nie jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wniosek o wydanie zaświadczenia Czyste powietrze należy przekazać do gminy miejscowo właściwej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydatki związane z poszukiwaniem nabywcy udziałów stanowią koszt spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej mamy pobierać odpłatność za ŚDS za miesiąc maj br., czy też nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w związku z SARS-CoV-2 pracodawca powinien prowadzić rejestr pracowników narażonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione przez wykonawcę w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne