Questions and answers

Jaką podstawę prawną należy stosować na wystawianych fakturach z tytułu usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakich dokumentów wymaga budowa przyłącza wodociągowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jakie przedsiębiorstwa można uznać za przedsiębiorstwa powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie regulacje prawne odnoszą się do sprawozdania ze stażu i oceny na zakończenie stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy wypłacić wynagrodzenie za czas przestoju dla pracowników obsługi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak OPS powinien rozpatrzyć podanie córki o comiesięczną dopłatę do pobytu w DPS matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak postąpić z pismem wpływającym do urzędu, na którym jako adresat widnieje inny urząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić pisemne polecenie pracy przy urządzeniach energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak przekazać odpad, który nie powstał w wyniku eksploatacji instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu w leasingu operacyjnym, do którego należy stosować limit 150.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić zasiłek rodzinny na trzecie dziecko z nowego związku ze względu na przekroczone kryterium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak wygasić koncesję na wydobywanie kopaliny w przypadku, gdy przedsiębiorca zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Kiedy można stosować odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Kiedy spółka dominująca nie musi sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto i kiedy ma prawo wystawienia zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kto może być instruktorem praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien zlecić transport sanitarny do poradni na pierwszą wizytę pacjenta SOR z podejrzeniem udaru mózgu i złamania kręgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Na czym polega trwałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakich zasadach dokonać potrącenia komorniczego z wynagrodzenia kierowcy międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na podstawie którego rozporządzenia nauczyciel powinien napisać plan rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Od kiedy wyrok w sprawie przyznania alimentów i ustalenia ojcostwa jest prawomocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości będzie przysługiwała pracownikowi odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jakim terminie należy udzielić nauczycielce urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób wygasić prawo do dodatku mieszkaniowego, gdy osoba umiera przed dniem wypłaty świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Wymagania jakiej normy powinno spełniać obuwie robocze chroniące przed poślizgiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy artykuły spożywcze dla zleceniobiorców i osób na kontraktach można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa zbiornika na ścieki dla budynku mieszkalnego wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy budynek garażowy objęty zgłoszeniem może posiadać podpiwniczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym należy prowadzić ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy do limitu obrotów liczą się również przychody z przedszkola oraz dotacja oświatowa otrzymywana z UG?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dopuszczalny jest zespołowy transport czterokołowego pojemnika o wadze 500 kg przez mężczyznę i kobietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy gmina prowadząc ewidencję dla skratek prowadzi to w zakładce odpady czy odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy informacje z kart charakterystyki można skrócić w celu przedstawienia ich pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w żłobku niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy każda pielęgniarka może podać szczepionkę przeciwko wściekliźnie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy komórki, które znajdują się wewnątrz budynku oraz na zewnątrz stanowią współudział?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy koszt transportu powinien zwiększyć koszt towaru, który trafia na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czym instrukcja organizacji montażu różni się od instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy mogę oddawać odpad w kodzie 07 05 99 zamiast 19 80 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy można przekazać uczniom w formie darowizny podręczniki, które ubyły użytkowane co najmniej 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można zwolnić z obowiązku świadczeń osobistych osobę, która samotnie wychowuje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obywatel Niemiec może wjechać do RP w ramach wykonywania obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odległość 10 m śmietnika od okien i drzwi należy mierzyć w linii prostej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy o mikropożyczkę może starać się osoba prowadząca przedszkole niepubliczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne