Questions and answers

Czy VAT od darowizny wyrobów gotowych powinien być naliczany od ceny sprzedaży, czy od kosztu wytworzenia wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać korekty VAT, jeżeli umorzenie czynszu nastąpiło na wniosek najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są formy ochrony osoby, która przekaże głównemu najemcy środki pieniężne na wykup mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak liczyć bieg terminów w związku z odwieszeniem terminów administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jeżeli organ uzna, że podmiot wnoszący podanie posiada przymiot strony, w jaki sposób ma włączyć ten podmiot do postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Od kiedy wstrzymać zasiłek okresowy osobie, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co należy zrobić z uczniami szkoły, która z końcem roku szkolnego zakończy funkcjonowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy budowę nowego kotła można traktować jako rozbudowę istniejącej elektrociepłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy czasowa rejestracja pojazdu wywołuje skutki w podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy drzwi dymoszczelne, znajdujących się na drodze ewakuacyjnej, należy jakoś oznaczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dzierżawa gruntu rolnego na cele fotowoltaiki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jeśli z klasy w ciągu roku odejdą uczniowie, należy zaprzestać dzielenia jej na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy komornik może stosować podatek liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wynagrodzenia w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy można zatrudniać nowych pracowników w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy nienależne świadczenie generują przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy powiat może zawrzeć umowę darowizny z fundacją w ramach promocji powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni w Policji i sądzie są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rada powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do internatów prowadzonych przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rektor może scedować na kanclerza obowiązek zatwierdzania wypadków przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze powinny wznowić działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy śmierć w wyniku SARS-CoV-2 uprawnia rodzinę do świadczeń z ubezpieczenia z tytułu chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie za maj, trzeba utrzymać zatrudnienie do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym musi istnieć stołówka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile razy wójt gminy może powierzyć stanowisko dyrektora bez przeprowadzenia procedury konkursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie działanie może podjąć pracownik służb ds. BHP, jeżeli jest lekceważony przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki kurs stosować do zaliczek przekazywanych pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki limit, dla potrzeb cen transferowych, stosować do sprzedaży ciepła i energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakimi metodami potwierdza się, że podczas ewakuacji nikt nie pozostał w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak należy oznakować drzwi ewakuacyjne wyposażone w dźwignie antypaniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne