Questions and answers

Czy dyrektor na prośbę rodzica powinien wydać mu kopię zgłoszenia dziecka na policję przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy długotrwała nieobecność w pracy nauczyciela wydłuża jego czas oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy przedłużyć staż nauczycielce po urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak uśrednić godziny pracy nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czym skutkuje brak zwrotu porozumienia zmieniającego umowę o pracę przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy dokumentować przebieg nauczania w szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skrócić staż na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczycielom dojeżdżającym na zajęcia do szkoły filialnej bądź przedszkoli powinny być zwracane koszty dojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić jej ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wyższe wynagrodzenie dla nauczyciela należy się z dniem złożenia egzaminu magisterskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy sprawdzić aktualność oceny pracy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel wspomagający również powinien dostać dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo stosować przepisy w sprawie praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zmiany organizacyjne można nanieść w regulaminie organizacyjnym dopiero po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Za ile dni należy się ekwiwalent za urlop dla nauczycielki, która przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czym się różni obowiązek szkolny od obowiązku nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dodatek stażowy, wyliczony na podstawie przedłożonych świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jest możliwość zawarcia umowy powierzenia pomiędzy jednostkami, które nie posiadają osobowości prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szkoła powinna otrzymać kserokopię aktu notarialnego ustanawiającego babcię opiekunem prawnym ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w sytuacji, gdy dyrektor musi zorganizować zastępstwa w klasach za pedagoga, może zlecić pracę zdalną na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo poinformować pracowników, że konkretny pracownik (podając jego imię i nazwisko) jest zakażony koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy wydać decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego za miesiące lipiec - sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego może wydawać certyfikaty lub dyplomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy postąpić ze skargą na członków zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata i osób popierających?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy naliczyć opłatę planistyczną w związku ze zbyciem nieruchomości, jeśli zbycie zachodzi wewnątrz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jakich sprawach dyrektor szkoły publicznej powinien występować do rady rodziców o opinię?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie wymagania formalno-prawne należy spełnić, aby otworzyć spalarnię odpadów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

W jakim terminie dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie elementy powinna zawierać opinia geotechniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy okres obowiązywania umowy uaktywniającej jest wliczany do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy specjalny zasiłek celowy można przyznać na dwa miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie uzyskane od zagranicznego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonanie systemu rozsączającego wody opadowe wymaga pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy wspólnik może wynająć nieruchomość spółce cywilnej, w której jest wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna sprawowania dyżuru przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki powinien być okres obowiązywania umowy z nauczycielem oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie wzrostu cen energii powinny zwiększać konto kosztów energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy wliczyć okresy do stażu uprawniającego do nagrody, jeśli nie zostały udokumentowane w wiarygodny sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile przysługuje dni urlopu uzupełniającego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki wymiar urlopu będzie przysługiwał nauczycielce bez przygotowania pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do wynagrodzenia urlopowego za wrzesień należy uwzględnić także wynagrodzenie za zrealizowane zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

O jaki okres ulega wydłużeniu staż nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto podpisuje wniosek o przyznanie funduszu sołeckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w związku z tym, że budynek stanowi wyłącznie majątek prywatny, transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zbycie znaku towarowego na rzecz powiązanej spółki zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak spółka powinna dokumentować czynności obciążające swoją spółkę zależną kosztami paliwa i wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne