Questions and answers

Jak należy klasyfikować wydatki w szkole specjalnej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy przedłużyć umowę z nauczycielką, która z powodu pandemii nie zdąży obronić swojej pracy magisterskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zwrot 50% składek z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć zakup od zagranicznego kontrahenta, gdy towar jest wysyłany z magazynu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak spółka produkująca i sprzedająca lody powinna księgować przychody ze sprzedaży lodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak traktować ziemię i piasek z placu złomowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych opłaty za badania techniczne wózków widłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zadekretować w spółce z o.o. przychód lub koszt z tytułu udziału w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować koszty projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zgłosić likwidację kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy należy wpłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostaw wewnątrzwspólnotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kogo można uznać za nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kogo należy uwzględnić w liczbie osób zatrudnionych jako osoby pracujące dla przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jakiej wysokości powinien otrzymać ekwiwalent za urlop nauczyciel zatrudniony na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dodatek za wysługę lat w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej wysokości ująć w kosztach fakturę opłaconą częściowo gotówką, a częściowo przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim kodzie należy przyjmować/przekazywać tonery bez elementów elektrycznych/elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób można przenieść pracowników osoby prowadzącej działalność gospodarczą do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co zrobić jeżeli przedstawiciele załogi nie chcą podpisać porozumienia dotyczącego redukcji etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy aby otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP pracodawca może zmniejszyć wymiar czasu pracy o 1%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy akcjonariusze spółki z o.o. powinni odprowadzać dodatkowe składki zdrowotne czy tylko jedną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy budowa zbiornika na ścieki wymaga wyłączenia działki z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy budynki mieszkalne powinny mieć określoną strefę pożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy do części nieuregulowanej kompensatą należy zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia przyłącza należy dołączyć warunki przyłączenia do sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy drukarnia flexograficzna wymaga pozwolenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor może zrezygnować z funkcji dyrektora w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy formularz parametrów technicznych produktu może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy jednostki oświatowe muszą mieć oddzielny plan kont?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy likwidator spółdzielni mieszkaniowej ma obowiązek zwołać walne zgromadzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od nieodpłatnie przekazanych maseczek na rzecz szpitala i swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można organizować szkolenia okresowe BHP dla stanowisk robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można otrzymać z PUP dofinansowanie do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wykorzystać żużle odlewnicze do utwardzenia dróg wewnątrz zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można zrobić jeden przetarg na wynajem 3 różnych lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można zwolnić od podatku przychód ze zbycia udziałów celem ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należność od zlikwidowanego dłużnika można rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na terenie U, MN może być wyłącznie funkcja usługowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy nauczycielom prowadzącym konsultacje dla uczniów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, po ukończeniu urlopu zdrowotnego przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel szkoły podstawowej może odmówić pracy w komisjach nadzorujących przebieg egzaminu klas ósmych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy ocena pracy nauczyciela jest nieważna, jeżeli została ustalona na podstawie nieobowiązujących przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien przeliczyć okres pobierania zasiłku od chwili wydania decyzji zmieniającej w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy posiadanie przez polską spółkę zagranicznego oddziału rodzi obowiązek składania ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne