Pytania i odpowiedzi

Od kiedy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osoba umieszczona w prywatnym DPS winna otrzymać decyzję o skierowaniu i o odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przyznany zasiłek szkolny na ucznia, którego matka zmarła można wypłacić ojcu, skoro wniosek złożył dyrektor?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy organ właściwy dłużnika ma podstawy do odstąpienia od prowadzonej egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy matce przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umorzenie akcji własnych prowadzi do powstania przychodu po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w opisie przedmiotu zamówienia w nowym PZP można wskazywać sformułowanie "lub równoważny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak zmieniają się zasady opisu przedmiotu zamówienia w nowym PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jak wyliczyć 15% świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy opłatę leasingową można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w przedstawionej sytuacji pracownik może rozliczyć się z podatku w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka z o.o. powinna stosować przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy fryzjer rozliczający się na zasadach ogólnych musi sporządzić spis z natury na dzień 31.12.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający cały rok na urlopie bezpłatnym ma prawo do korzystania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zmiana stanowiska zajmowanego przez cudzoziemca wymaga nowego zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć zwrot kosztów od firmy kurierskiej za uszkodzony towar w PKPiR sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przekształcić spółkę z o.o. w spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak udokumentować sprzedaż towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z Irlandii Północnej od 01.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można ponownie zatrudnić byłego pracownika na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Gdzie w opisanej sytuacji będzie opodatkowane wynagrodzenie marynarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy brak wpłaty kaucji za opakowania zwrotne zwalnia z obowiązku opodatkowania niezwróconych opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy po zmianach przepisów o COVID okres kwarantanny można zamienić na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy przedawnia się odpowiedzialność zarządu za niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracownica może skorzystać z dni opieki na dziecko przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku kontraktu realizowanego na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Pod jakie PKD podlega organizowanie półkolonii sportowych dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak oznaczyć w DT-1 zbycie jednego z pojazdów w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy montaż regałów przemysłowych należy uznać jako MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy na czas szkoleń rotacyjnych odbywanych w ramach służby wojskowej pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych należy ująć likwidację środka trwałego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy prace ze środkami czystości dostępnymi w sklepach są pracami szczególnie niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Kiedy nagroda jubileuszowa podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy pracodawca może odmowić związkom zawodowym potrącania ich członkom składki członkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy możliwe jest wystawienie faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne