Pytania i odpowiedzi

Czy spółka może ująć w kosztach połowę kwoty VAT zapłaconej gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak wyliczyć wartość pomocy przy wartości amortyzacji na poziomie 100.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wartość pomocy de minimis dla mikro przedsiębiorcy, aby jednorazowo zamortyzować środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki budżetowe są przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się i otrzymać świadczenie rodzicielskie w GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można pomniejszyć rezerwę od części pozabilansowej w kategorii pod obserwacją o 25% rezerwy na ryzyko ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy Klub Integracji Społecznej można włączyć w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pośrednictwo ubezpieczeniowe może być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może umorzyć należność dotyczącą rekompensaty 40 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Jak spółka powinna wykazać w bilansie dotację z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę naliczenia PFRON za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie składniki majątku spółki będą podlegały inwentaryzacji wyjątkowo w drodze weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaka powinna być decyzja starosty odnośnie naliczonej opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy ostrą reakcję oddechową można rozpatrywać w kategoriach urazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy rozpoznać przychody i koszty z wykonanych, a niezafakturowanych, robót dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jaką dokumentacją producent powinien dostarczyć kontener transportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca powinien skorygować zaliczkę za miesiąc, w którym zawyżono pracownikowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić obowiązki informacyjne spółki, która należy do niemieckiej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego to utrata dochodu do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy malowanie wynajętego biura należy rozliczać poprzez amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości ustalić przychód spółki z o.o., której udziałowcy poręczyli kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uprawnienia UDT do obsługi żurawi pozwalają na obsługę wciągnika sterowanego z poziomy roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdania TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować zaliczkę otrzymaną na poczet zamówionych robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy urlop dla poratowania zdrowia ma wpływ na wymiar urlopów wypoczynkowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy faktury za usługi spawalnicze wykonywane na terenie Niemiec wchodzą w limit 200 000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas pracy za niepełny miesiąc pracy, jeśli w tym czasie pracownik zachorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane przychody z działalności podatnika zajmującego się traidingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stacja demontażu pojazdów od 1 stycznia 2021 r. musi stosować etykiety?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jakie rozwiązanie należałoby zastosować żeby nie obciążać zagranicznego odbiorcy VAT polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy spółka ma prawo do sprzedaży towaru na który nie otrzymała faktury zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaką wydać decyzję w sprawie zasiłku stałego dla osadzonego w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia 3/5 z 50% podatku naliczonego w cenie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatniczka powinna zarejestrować się do VAT UE w Polsce i Anglii w związku ze sprzedażą przez Amazon?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy otrzymana zaliczka na poczet rezerwacji może być ujmowana w kasie fiskalnej w miesiącu jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu można zagospodarować powstałe wody poprocesowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy od nowego roku będzie można wysyłać do spalarni odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rozbudowa akademika przez uczelnię publiczną jest celem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak powinna spółka wykazywać sprzedaż towarów podlegającą opodatkowaniu w Niemczech w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy korekta odliczonego podatku naliczonego przy inwestycji w obcym środku trwałym jest niezasadna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne