Questions and answers

Czy dla odpadów 16 01 04* oraz 16 01 06 powinna być prowadzona ewidencja odpadów przyjętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy do składu rady rodziców może być powołany ten sam rodzic z dwóch różnych oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dotacja przysługuje za okres diagnozy dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły bez wniosku rodziców może zdecydować o egzaminie poprawkowym dla ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy fakt, że nie opłacono faktury, bo jej nie otrzymano, wpływa na termin płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy gminny komisarz spisowy może wchodzić w skład dwuosobowego gminnego biura spisowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy istnieje limit czasowy wypłaty świadczenia postojowego dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy jest wymagane pozwolenia wodnoprawne na wykonanie stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy lekarz może odmówić leczenia pacjenta, który nie chce zakryć ust i nosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy mielenie i produkcja koszyków z wybrakowanych wyrobów jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny na gruncie leśnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można odliczyć VAT, jeśli importu towaru dokonał amerykański kontrahent importera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można zwiększyć liczebność uczniów w oddziale I klasy szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy należy pytać strony postępowania o zgodę na zmianę zezwolenia w trybie art. 14 u.z.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zmarłego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy na rozpakowywanie przyszłego materiału paszowego potrzebne jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy nauczyciel kontraktowy szkoły niepublicznej może pełnić funkcję dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy na wycięcie leszczyny na terenie prywatnej działki wymagane jest zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy oddział zbiorczy w przedszkolu powinien być wpisywany do systemu informacji oświatowej jako oddział łączony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy odpad przeróbczy żwirowni zlokalizowanej poza OG i TG wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej PGOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odpady o kodach 10 12 08 i 17 05 08 można zaliczyć do odpadów niepalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy odsiewki będące masami skalnymi obojętnymi stanowią odpad przeróbczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy OPS może żądać wyższej odpłatności od córki za pobyt matki w DPS, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy osoby sprawdzające maturę są zobowiązane do zapoznania się z tekstem kultury jaką przedstawił maturzysta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pojęcie "całkowita pojemność" należy odnosić do danej chwili/tego samego czasu czy okresu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracownik, który ukończył 60 lat, może pracować tylko zdalnie ze względu na zagrożenie epidemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy prowizja należna od ostatecznego nabywcy z Polski powinna być opodatkowana w Polsce i jaką stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przejęcie długu syna przez ojca powinno zostać zgłoszone do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy dotyczące ulgi na złe długi w CIT dotyczą także szpitala, który posiada status SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy radca prawny może nie wystawiać faktury na całą wartość świadczonej usługi, ale tylko na pobraną ratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ratownik medyczny może podłączyć gniazdo zasilania do ładowania karetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy są przypadki w których paragon fiskalny od 1 stycznia 2020 roku nie musi posiadać numeru NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy składki ZUS z tytułu umowy zlecenie również będą objęte zwolnieniem w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż aluminiowych felg wyłączy handlarza złomem z prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy sprzedaż miedzi wyłączy handlarza złomem z prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy szkoły i przedszkola wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego powinny mieć odrębne statuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy środki indywidualnej ochrony osobistej wykorzystywane w zakładach opieki zdrowotnej można klasyfikować jako odpady niezakaźne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w 2021 r. planowane są zmiany w przepisach BHP dot. kontaktu z żywnością w systemach HACCP, IFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy warsztat eksploatujący urządzenie do napełniania klimatyzacji musi być wpisany do BDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne