Questions and answers

Czy w arkuszu ocen drukowanym komputerowo można dopisywać ręcznie sprostowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wnioski o kolejne świadczenia postojowe można składać w trzech kolejno następujących po sobie miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wnioski urlopowe można przechowywać w aktach osobowych, w wyodrębnionej dodatkowo części?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w podanym stanie faktycznym sprzedaż domów przez małżeństwo należy uznać za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wspólnicy spółki z o.o. nie posiadającej zarządu mogą sprzedać nieruchomość należącą do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w świetle stanowiska Prezesa UODO pracodawca może badać pracowników alkomatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy wycinka drzew w obszarze chronionym wymaga uzyskania dodatkowej opinii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zapłata na rachunek spoza białej listy wyłącza taki wydatek z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłata w formie kompensaty obliguje do pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy za pół godziny pracy między 6:30 - 7:00 przysługuje pracownikowi dodatek za prace w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmiana nazwiska przez wspólnika spółki z o.o. spółki komandytowej podlega obowiązkowi zgłoszenia do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest właściwa procedura skorygowania wskazanego w pozwoleniu wodnoprawnym kilometrażu przekroczenia rurociągiem rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi nadzoru budowlanego i jak określić moment powstania obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie limity ryczałtu obowiązują przy najmie mieszkań osobom prawnym, a jakie fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki termin mają strony na złożenie odwołania od decyzji PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak należy interpretować zapis o terminach zgłoszenia rozruchu instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę przeznaczona dla spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić część C informacji IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę o przelew wierzytelności na rzecz banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Rogoń Dominika | Aktualne

W jakiej odległości od granicy należy zlokalizować wiatę na samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

W jakim terminie organ powinien wydać postanowienie w sprawie "wydłużenia" ważności decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszt z tytułu rozchodu darowanych leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanej przez inne spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Za ile dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy, w przypadku gdy gmina zakupiła telefon na raty, to taka umowa winna być zaliczona do tytułu dłużnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy cesja umowy deweloperskiej od poprzednich kupujących podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy comiesięcznie dofinansowanie do zakupów odzieży służbowej pracowników należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wlicza się dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy godziny za kurs wlicza się do średniej urlopowej nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy koszty turnieju piłkarskiego mogą być finansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora, jeśli poprzedni inwestor (spółka) przestała istnieć?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne