Questions and answers

W jaki sposób rozliczyć na gruncie VAT udokumentować pośrednictwo w sprzedaży towarów z Polski do innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwe jest przedłużenie umowy z podmiotami leczniczymi bez przeprowadzania konkursu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Jak należy dyskontować miesięczne wydatki inwestycyjne w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy różnice groszowe wynikające z zaokrągleń są kosztem i przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto powinien zgłosić naruszenie w przypadku zagubienia przesyłki listowej przez pracownika Poczty Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przepisy regulują możliwość przedłużenia wydawania decyzji ze względu na Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy mapa do celów projektowych traci swoją aktualność, gdy na działkach sąsiednich dojdzie do zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy wygaśniecie decyzji o warunkach zabudowy następuje po przyjęciu zgłoszenia budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podmiot prowadzący sklep na platformie allegro powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka powinna być odległość budynku mieszkalnego ze ścianą p.poż. od lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak poprawnie prowadzić magazyn aby wysłać poprawnego JPK MAG?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy podatnik korzystający ze zwolnienia do zastosowania kasy fiskalnej musi dokonywać ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy TBS ze wspólnotą mieszkaniową jest podmiotem powiązanym i faktury winny być oznaczane w JPK symbolem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mechanizmowi podzielonej płatności podlega działalność dotycząca pozostałych robót instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jeżeli wystawca faktury nie widnieje na białej liście można zastosować przy sprzedaży procedurę marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy betonowe nadbrzeże stanowi budowlę hydrotechniczną oraz kto powinien rozpatrzyć zgłoszenie dotyczące jego remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jaki kod GTU powinna wpisywać spółka komunalna świadcząca usługi zbierania, odbioru i transportu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Od kiedy przeliczyć zasiłek stały w związku z wyrokiem sądowym podwyższającym alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak odliczyć VAT jeżeli faktura za wywóz śmieci w jednym miesiącu nie dotyczyła działalności mieszanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy projektant powinien dołączyć opracowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, aby obiekt mógł samodzielnie funkcjonować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy OPS może pokrywać koszty posiłku dziecka na wniosek dyrektora Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy trzeba zmieniać lub występować o nowe zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rozbudowa budynku 3 m od granicy działki leśnej będzie wymagać odstępstwa od warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

W jaki sposób zrekompensować nadgodziny średniotygodniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie kody transakcji są w nowym JPK na usługi medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy faktury sprzedaży od najmu powinny nadal być wykazywane w pierwotnej wartości i niekorygowane do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu przekształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w czerwonej strefie dyrektor może narzucić nauczycielom prowadzenie nauczania zdalnego z terenu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zmienić decyzję w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w trybie art. 154 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z męża na żonę i męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy młodociani pracownicy zostali zwolnieni z realizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców w żółtych strefach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może pracować w domu podczas zdalnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie działania może podjąć szkoła w związku z utrudnianiem kontaktów ojca z dzieckiem przez matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie są zasady finansowania świadczeń dla pacjenta, który został przyjęty z podejrzeniem zakażeniem wirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczać od rat leasingowych 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty należące do kopalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż banknotów kolekcjonerskich może się odbywać w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakiej odległości od granic działki można usytuować stajnię dla konia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturach zakupowych przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy transport węgla kamiennego, brunatnego i koksu podlega obowiązkowi monitorowania przewozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie PKD należy użyć świadcząc usługi przechowywania i skupu dziczyzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób dodatkowo obciążyć klienta niemieckiego kosztami zmiany zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do opracowania projektu budowy instalacji gazowej potrzebna jest mapa do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy do domu jednorodzinnego bez garażu może być projektowany dojazd o szerokości 3,0 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne