Questions and answers

Czy osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą brać udział w wyborach przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy oświetlenie drogowe zmienia sposób korzystania z gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy pracodawca jest zobligowany do udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi akademickiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi w szkole, z którym zawarto umowę o pracę można wypłacać wynagrodzenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy regulują jakie treści związek zawodowy może rozwieszać w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy SKO powinno wydać decyzję administracyjną z naliczeniem opłat za wyłączenie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy spółka powinna doliczyć do wartości samochodu naliczone odsetki lecz jeszcze niezapłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na bieg terminu do wystawienia rachunku na żądanie klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy upadek jest wypadkiem przy pracy, jeśli jego przyczyną był ból kręgosłupa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji dochodzi do transferu danych do kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w zakładach produkcyjnych jest obowiązek zakrywania ust i nosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Dla ilu uczniów można utworzyć oddział klasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Gdzie dyrektor likwidowanej szkoły powinien przesłać arkusze ocen uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi budowy i uruchomienia instalacji przewodów odprowadzających wody opadowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich ekspertów należy powołać do komisji egzaminacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie dane należy podać w sprawozdaniu finansowym polskiego oddziału spółki zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jakie są zasady wypłacania świadczenia urlopowego nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki jest okres przedawnienia kary za niesporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki organ powinien wydać decyzję dla posiadacza Y na zbieranie odpadów w ilości do 3000 Mg/rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak liczyć kaloryczność posiłku profilaktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy interpretować przepis przejściowy § 4 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak od 1.07.2020 r. wyliczyć wynagrodzenie asystentki stomatologicznej i higienistki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak opodatkować dochód ze sprzedaży udziałów polskiej spółki przez spółkę holenderską?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak ustalić liczbę dni urlopu, za które należy nauczycielowi wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaklasyfikować realizację zadania w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zapisać w świadectwie pracy wymiar zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy można dokonać amortyzacji jednorazowej zakupionego z zagranicy samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien zawiadomić pracodawcę o nabyciu uprawnień emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto wystawia legitymację nauczycielską dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu na dwie umowy w jednej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć faktury dotyczące noclegów pracowników na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji dla odwołanego prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wydanie, a następnie realizację bonu na usługi hotelowe i gastronomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym miejscu w księdze uczniów należy wpisać ucznia, którego nie wpisano do niej w poprzednim roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gmina może nie wyrazić zgody na używanie drogi publicznej jako drogi pożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne