Questions and answers

Czy komitent ma obowiązek rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy mogę zatrudnić Ukraińców do pracy w Belgii na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracownikowi należy wyrównać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy w pierwszym roku zatrudnienia sumuje się okresy pracy od każdego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy można powierzyć zrealizowanie transportu towarów do magazynu call-off stock kupującemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy firma jest wprowadzającym produkty w opakowaniach oraz wprowadzającym urządzenia elektryczne/elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy opodatkowanie usługi transportu międzynarodowego dwoma stawkami będzie prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy za okres kwarantanny pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę, jeśli w tym czasie pracował zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem wkładów mieszkaniowych spadkobiercom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować w VAT usługi udzielania korepetycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży waty cukrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownika samorządowego po 60 roku życia można przesunąć do innej pracy na podstawie ustawy Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W którym momencie należy wypełnić obowiązek informacyjny w przypadku zmiany adresu siedziby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy wójt gminy jest zwierzchnikiem służbowym dla dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor niepublicznej ogólnodostępnej szkoły podstawowej może zorganizować zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak zakończyć budowę, jeśli pozwolenie na budowę było wydane przed podziałem działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy spłacając udziały wspólników środkami trwałymi, spółka uzyska dochód ze świadczenia niepieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może dokonać zmiany umowy polegającej na rezygnacji z realizacji części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

O jakich konkretnie państwach mowa w art. 7 ust. 1a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy przysługuje dotacja na ucznia przedszkola niepublicznego objętego nauczaniem domowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wójt powinien wydawać zarządzenie dotyczące prowadzenia ewidencji innych obiektów, niż obiekty hotelarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wygląda sytuacja najemców lokali użytkowych w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynagrodzenie z portalu zamieszczającego filmy podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zawiesić postępowanie dotyczące przyznania usług opiekuńczych do czasu zatrudnienia opiekunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy okres przebywania w gotowości do pracy należy wliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca na żądanie pracownika może udostępnić informacje o kwotach zapomóg przyznanych innym pracownikom z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek przekazywania wyników badań TK i MR podmiotom kierującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie normy powinny spełniać stare regały, których roku produkcji pracodawca nie jest w stanie ustalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki dochód przyjąć do stypendium szkolnego, jeśli właściciel oddał ziemię rolną w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić działania redukujące lub ograniczające niekorzystne dla pracowników warunki mikroklimatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy dla klas 1-3 niezbędne jest zapewnienie sali gimnastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy lekarz POZ posiada uprawnienie do skracania czasu kwarantanny i izolacji pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zatrudnić emeryta na stanowisko specjalisty do spraw bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zwrócić koszty dowozu ucznia, gdy w jedną stronę dowozi ojciec, a w drugą matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zadania służby bhp można rozdzielić pomiędzy służbę bhp i specjalistę z zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wspólnota może prowadzić centrum fitness?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy położnej w czasie kwarantanny przysługuje 100% czy 80% wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Jak odwołać zarządzenie dyrektora OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy, od której podatek odprowadzany jest w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do branżowej szkoły II stopnia można przyjąć ucznia, który nie zdał egzaminu zawodowego z pierwszej kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu nauczycielowi zatrudnionemu przez okres krótszy niż 10 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wierzycielka, której komornik przekaże pieniądze na zaległe alimenty będzie musiała zwrócić świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy starosta powinien czekać do ukończenia 90-dniowego terminu na uzupełnienie braków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi, który pracuje jako opiekun nocny w internacie szkoły można przedłużyć czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne