Questions and answers

Czy jest zasadne obciążenie właścicieli miejsc w garażu kosztami ogrzewania budynku usytuowanego nad garażami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy należy udostępniać na wniosek rodzica prace pisemne ucznia, który od pół roku nie jest uczniem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na pełny etat można przydzielić obowiązki inspektora bhp w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na wykonanie agregatu prądotwórczego wymagane jest pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy ojcu nowo narodzonego dziecka będzie przysługiwało prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy okresy strajkowe należy umieszczać na świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy PINB powinien umożliwić osobie nie będącej stroną wgląd do dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy szkoła powinna wnieść opłatę na rzecz ZAIKS za koncerty muzyków filharmonii w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ukończenie gimnazjum ma znaczenie dla wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wójt ma prawo odmówić zmiany kategorii drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy wykonanie nakładki asfaltowej stanowi remont czy przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jaki powinien być symbol arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić z nauczycielem, który nie realizował przydzielonych mu godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć wysokość wyrównania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy mija termin na złożenie odwołania od decyzji z art. 66 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać umowę z pracownicą przechodzącą na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Z jakim dniem stosunek pracy z nauczycielem wygaśnie z mocy prawa na podstawie wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co należy odnotować w dzienniku lekcyjnym w okresie, kiedy zajęcia lekcyjne w szkołach zostały odwołane z powodu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy aby skorzystać ze zwolnienia od podatku u źródła należy pozyskać certyfikat rezydencji spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktura korekta, która nie odzwierciedla stanu faktycznego, powinna zostać rozliczona na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktury dokumentujące świadczenie usług muszą mieć wskazywany symbol PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma kupująca w kraju folię stretch i przewijająca ją na mniejsze opakowania jest producentem opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy firma od której kupujemy tonery ma obowiązek przyjmować od nas te zużyte?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jednorazowa opodatkowana sprzedaż kilku nieruchomości ma znaczenie dla proporcji w VAT u podatnika zwolnionego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy karty paliwowe (w formie bonu różnego przeznaczenia) podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy kwota minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. będzie obniżona?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można powierzyć okresowo pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym stanowisko pomocnicze i obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z urlopu bezpłatnego przed upływem daty końcowej jego trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odebrany od klienta złom można sprzedać bez ewidencji magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odmowa zasłaniania ust i nosa pracownika pociągu uzasadnia skierowanie go na badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy osobie bez dokumentu tożsamości można wystawić fakturę za udzielone świadczenie na podstawie podpisanego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od opłat towarzyszących dot. umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przetwarzanie odpadów zawsze musi wiązać się ze zmianą kodu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

Czy refundacje z PFRON na składki za pracowników stanowią przychód i powinny zostać opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy sklep wielobranżowy sprzedający detalicznie baterie jest wprowadzającym je na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy spółka może ując w kosztach odszkodowanie związane z odwołaniem prezesa nie z jego winy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne