Questions and answers

Jak ustalić podstawę świadczenia chorobowego po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy poprawnie przyznać dotację dla publicznej szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie wymagania względem opłat środowiskowych firma cateringowa powinna spełnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w zabudowie zagrodowej można uzyskać pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy premia regulaminowa przysługuje także lekarzom stażystom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy określić masę brutto przesyłki odpadów o kodzie 13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać składki ZUS w przypadku zleceniobiorcy, który kończy studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż produktów na rzecz pracowników stanowi transakcje z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć największą masę odpadów w przypadku obiektów niekubaturowych dla odpadów w postaci niesypkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy istnieją przepisy dopuszczające zatrudnienie nauczyciela na 12,5/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie działy w sprawozdawczości w systemie BDO powinien wypełniać przedsiębiorca, który posiada zamknięte składowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy stanowisko skarbnika gminy powinno być uwzględnione w regulaminie organizacyjnym urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy powiat może udzielić gminie dotacji na częściową realizację zadania dot. posadowienia stacji meteorologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podatnika VAT z UE korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od którego dnia należy liczyć 80% wynagrodzenia pracownikowi, który został poddany kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien ponosić opłaty za zainicjowanie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku - gmina czy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można ująć w kosztach zakup miejsca parkingowego, jeśli samochód nie stanowi środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu przedawnienia roszczenia o wypłatę udziałów w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać działalność polegającą na świadczeniu usług dla klientów z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uczniowie kl. I-III mogą nadal realizować lekcje na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę za sprzedaż odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy realizacja Programu ,,Wspieraj seniora" wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy klub sportowy może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego bez rejestracji w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy klasy wysłane na zdalne nauczanie należy ujmować do uczniów objętych nauczaniem hybrydowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przychody wolne od podatku (tzw. ulga dla młodych) podlega przepisom dotyczącym utraty/uzyskania dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak powinna być liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym w grupie ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy o zamiarze likwidacji zerówki należy powiadomić wszystkich rodziców uczniów z kl. 1-8 i oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak organizować pracę woźnych, sprzątaczek i konserwatora, kiedy szkoła przeszła w tryb zdalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy w związku ze zmianą ilości godzin dydaktycznych podpisać z nauczycielem aneks do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina powinna obliczyć intensywność pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy studia katechetyczne mogą być dofinansowane ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie jednej decyzji w sprawie niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów oraz utracie ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne