Pytania i odpowiedzi

Czy na obdarowanym ciążą zobowiązania podatkowe na gruncie VAT z tytułu rzeczy nabytych w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ponowne zatrudnienie pracownika wymaga złożenia kolejnej deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymanego odszkodowania za utracone korzyści?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy odbiór czasu wolnego za wypracowane wcześniej nadgodziny dobowe zapewnia odpoczynek dobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co ma zrobić organ, jeżeli drzewo zostało już usunięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej formie odmówić wyłączenia organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jaki sposób pozbyć się starych mebli z urzędów gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy reklama aparatów słuchowych w szpitalu jest zgodna z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy można zastosować stawkę 0% VAT dla importu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto sprawuje nadzór nad żłobkiem i przedszkolem artystycznym prowadzonym przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej można przedłużyć powierzenie funkcji dyrektora szkoły na kolejny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nowe PZP nakłada obowiązek posiadania regulaminu regulującego udzielanie zamówień nie objętych ustawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP GOPS oraz szkoły utworzone przez gminę należy uznać za odrębnych zamawiających?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kiedy naliczyć wnuczce odpłatność za pobyt dziadka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy Wydział Komunikacji powinien udostępnić na wniosek żony dokumentację związaną z rejestracją pojazdów męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma może przyjmować odpady na KPOK, a następnie przekazywać je na KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy umorzona wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na likwidację przepustu zlokalizowanego pod nasypem kolejowym wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy umowę najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego niewyodrębnionego możne zawrzeć organ wykonawczy gminy w trybie bezprzetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w przepisach są określone przedziały kar pieniężnych, które mogą być nałożone na przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Jak powinni rozliczać się wspólnicy spółki komandytowej, która od 1.05.2021 r. stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w planie postępowań na 2021 r. należy ujmować zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy w statucie można określić, w jakich dokumentach szkolnych znajdować się będą zasady oceniania uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest limit przyjęcia uczniów do szkoły policealnej w I semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy radca prawny prowadzący działalność gospodarczą ma prawo skorzystać z ZUS od przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czym różni się regulacja wód od kształtowania nowych koryt cieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy można zaszczepić na COVID-19 pacjenta nie mogącego wypełnić i podpisać ankiety oraz zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prowadzenie wizyjnego systemu powinno rozpocząć się z dniem wydania zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy konieczne jest ponowne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w celu skierowania do Dziennego Domu Pobytu Senior+?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szpital może podjąć współpracę z własnym pacjentem w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy złożony wniosek o fundusz alimentacyjny powoduje wstrzymanie biegu terminu odwołania się od decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna uprawniająca nauczyciela do urlopu bezpłatnego na czas stawiennictwa do służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne