Pytania i odpowiedzi

Czy notariusz ewidencjonuje w nowym JPK wszystkie faktury z oznaczeniem FP i repertorium z oznaczeniem RO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć w deklaracji zakup towaru z Chin sprzedawanego następnie do firmy w Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować sprzedaż towarów używanych na fakturę VAT marża na osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, niemieszkalnych lub miejsc postojowych, podlega oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy portier przed wejściem na teren szpitala może dokonywać pomiaru temperatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracowników lub klientów odwiedzających zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dyrektor zespołu opieki zdrowotnej (przychodni) ma prawo mierzyć temperaturę pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dziecko może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zbycie udziału w spółce utworzonej przez dwie spółki komunalne może nastąpić po cenie nominalnej udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do ewentualnego zwolnienia z odpłatności za pobyt w klubie Senior (ośrodek wsparcia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaka będzie podstawą przetwarzania danych osobowych osób, które mają być dowożone na szczepienia przeciw COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kominek należy traktować jako kocioł grzewczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jak powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy ustalając wysokość zasiłku stałego należy uwzględnić wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy fundacja uzyskuje przychód z tytułu wpłat poprzez portal zrzutka.pl?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kogo należy uznać za kierownika zamawiającego w przypadku spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie gmina może udostępnić osobie piszącej monografię gminy dane osobowe mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zamawiający powinien zawrzeć w umowie o zamówienie publiczne zapisy dotyczące wymogów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy osoba fizyczna może posiadać status spółki nieruchomościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki powinien być zjazd z drogi publicznej na planowaną farmę fotowoltaiczną, indywidualny czy publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny w przypadku zastosowania monitoringu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przedłużyć prawo do zasiłku rodzinnego dla obywatela Ukrainy w stanie epidemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy nienależnie opodatkowano część przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek zwrócić wypłacone z góry wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kto powinien mieć podpisaną umowę z podmiotem przetwarzającym odpad - firma kurierska czy klient firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakiej formie inwestor powinien zgłosić zawiadomienie o rozpoczęciu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy samorząd powinien dokonać przekształcenia placówki w związku z nowym miejscem prowadzenia zajęć opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak utworzyć KEO za 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Rochala Marta | Aktualne

Czy można stosować komunalne osady ściekowe w sąsiedztwie budynków gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kto ma obowiązek zapewnienia dzieciom gorącego posiłku w szkole, szkoła czy GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana do prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych w każdym semestrze oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczyciel może zrzec się prawa do urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ustalać szacunkową wartość zamówienia, jeżeli zamawiający składa się z kilku jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy organ właściwy dłużnika alimentacyjnego jest uprawniony do ustalenia dokładnego adresu dłużnika za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można cofnąć zezwolenie na zbieranie odpadów, które wygasło na podstawie art. 48 pkt 5 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak należy magazynować odpady wytworzone u klienta podczas świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy w związku z COVID-19 wydłużona została ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie skutki na gruncie rachunkowości wywołuje niesłuszne pobranie prowizji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy najwcześniej pracownik na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia może ponownie pójść na L4?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy budowa kolektorów słonecznych wymaga zmiany pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne