Pytania i odpowiedzi

Do jakich składek zgłosić zleceniobiorcę, który jest zatrudniony na umowę o pracę u czeskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować w 2021 r. usługi sprzątania niespecjalistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w świadectwie pracy jest obowiązek podania informacji kto rozwiązał umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Którą masę należy ujmować w KEO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy samo podjęcie studiów na kierunku pielęgniarskim upoważnia położną do wykonywania zawodu pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy inwestor powinien wnieść opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na budowę garaży bądź miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy spółka komandytowa o strukturze opisanej w pytaniu może zawodowo świadczyć usługi doradztwa podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Którą kartę w BDO należy prowadzić dla pojazdów niepodlegających u.r.p.w.e. - kod odpadu 16 01 04* lub 16 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podstawę opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości zmniejsza się o odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie usług biurowych przez żonę na rzecz męża może zostać uznane za optymalizację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakimi stawkami ryczałtu należy opodatkować w 2021 r. usługi szkoleniowe, tłumaczeniowe i cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy rozumieć cenę rynkową towarów w kontekście przepisów o spisie z natury w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Gdzie należy przechowywać dokumentację związaną z PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy możemy wydać decyzję na dożywianie wszystkich dzieci, jeśli nie wiemy, kiedy starsze dzieci wrócą do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż akcji w celu umorzenia spełnia kryterium schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez spółkę z o.o. na rzecz innej spółki podlega PCC w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokument MRN może stanowić potwierdzenie wywozu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opakowania pobierane ze stołówki szpitalnej należy uwzględnić w opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy osoba wstępująca w najem może posiadać tytuł prawny do innej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Od kiedy trzeba uchylić decyzję przyznającą świadczenia z FA, gdy dłużnik alimentacyjny zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak należy prawidłowo przyznać dodatek do wynagrodzenia dla lekarza prowadzącego szkolenie specjalizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy na działce budowlanej można wybudować budynek zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy poprawnie wyliczyć powierzchnię sprzedaży dla obiektu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy wskazane w pytaniu rozwiązanie jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownicy mogą wypisywać się prywatnie w trakcie pracy i te godziny są odbierane z ich urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za zwrot dotacji za rok poprzedzający w przypadku zmiany organu prowadzącego przedszkola

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szkoła powinna mieć swój Biuletyn Informacji Publicznej w domenie .gov?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie możliwości ma OPS, aby ustalić kwotę posiadanych oszczędności na lokatach bankowych osoby umieszczanej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który powiat właściwy jest do ponoszenia zwrotu kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak w regulaminie wynagradzania nauczycieli należy zapisać wielkość środków na dodatki motywacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła w obostrzeniach, które są przedłużone do 31 stycznia, może wynajmować salę innym podmiotom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki podmiot ma obowiązek sporządzenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek wydłużyć czas pracy świetlicy na wniosek kilku rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozmieć zawarte w nowym PZP określenie "początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jaki podmiot jest zobowiązany do składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel może zażądać obecności adwokata podczas rozmowy dyscyplinującej z dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy oferty niezakwalifikowane do negocjacji są ofertami odrzuconymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Kiedy zamawiający może dokonać publikacji zmiany ogłoszenia w BIP w przypadku zamówienia o wartości powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne żonie na męża, czy pierwszeństwo mają ich dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie z wolnej ręki w podziale na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna policealna o uprawnieniach szkoły publicznej powinna przeprowadzać inwentaryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak w reżimie sanitarnym można organizować zdalne zebranie rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy przenieść szkołę do jednego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczniowie szkół mogą uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych przez szkoły lub gminy w czasie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne