Questions and answers

Czy praca w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę wymaga wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy są w przepisach prawa wymienione wymagania, jakie musi spełniać stacja przeładunkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy trawa z koszenia poboczy dróg musi zostać z niej usunięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na terenie gminy konieczne jest wyznaczenie aglomeracji przez radę gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wypłata premii rocznej ma wpływ na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy zapis w umowie zabezpiecza Zakład przed kwalifikacją przekazywanej pozostałości jako odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy ze środków urzędu miasta można dyrektorowi żłobka wypłacić wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może być wykazywane wyłącznie w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do kiedy należy przedłużyć nauczycielce staż na nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy udzielić nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką kwotę w polu „wartość” powinni wykazać wspólnicy spółki jawnej w zgłoszeniu do CRBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki dzień jest dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie instytucje powinien zawiadomić dyrektor szkoły o stosowanej przemocy wobec ucznia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlega sprzedaż torfu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych operacje związane z rachunkiem maklerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, kiedy sąd zmieni wysokość zasądzonych alimentów za poprzedni okres świadczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinno wyglądać udokumentowanie obwodów pni sadzonek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć liczbę dni ekwiwalentu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak w "Bazie Danych o Odpadach" wskazać lokalizację odbioru odpadów w karcie przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wyegzekwować wykonanie rekultywacji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Kto jest władny do uregulowania praw własności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na czym polega kompensacja emisyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować gruz z pustaków silikatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Z jaką datę należy przyjąć ucznia do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co oznacza czytelny własnoręczny podpis ucznia w kontekście przepisów o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić, jeżeli nauczyciel odmawia przyjęcia kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy byli pracownicy zlikwidowanej jednostki mają prawo do świadczeń z ZFŚS w jednostce przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy część danych wymaganych w historii choroby może znajdować się w dokumentach dołączanych do niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy dodatek za dojazd do firmy powinien być wliczany do podstawy chorobowej i podstawy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor CUW jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim mogą uczyć się w technikum 5-letnim oraz liceum 4-letnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne